Firma Eko-logis znajduje się w rejestrze firm, które prowadzą działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia. Poniżej zamieściliśmy dokumenty do Państwa dyspozycji.

Wpis do rejestru odpady komunalne 21 stycznia 2014 r.

Wpis do rejestru odpady komunalne 21 stycznia 2014 r.(str. 1)

Wpis do rejestru odpady komunalne 21 stycznia 2014 r.(str. 1)

Wpis do rejestru odpady komunalne 21 stycznia 2014 r. (str. 2)

Wpis do rejestru odpady komunalne 21 stycznia 2014 r. (str. 2)

Wpis do rejestru odpady komunalne 21 stycznia 2014 r. (str. 3)

Wpis do rejestru odpady komunalne 21 stycznia 2014 r. (str. 3)

POBIERZ DOKUMENTY


Wpis do rejestru odpady komunalne 21 stycznia 2014 r.

 
Wpis do rejestru odpady komunalne 21 stycznia 2014 r. Wpis do rejestru odpady komunalne