Niedawno Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport dotyczący najbardziej zanieczyszczonych miast w naszym kraju. Nie da się zaprzeczyć, że największy problem stanowi zanieczyszczenie benzo(a)pirenem, którego wartość w bardzo wielu miejscach przekracza dopuszczalne normy.

Sprawdzano również obecność w powietrzy takich substancji jak dwutlenek siarki, benzen, ołów, arsenu, nikiel, kadm, czy tlenek węgla. Poniżej znajdziesz informacje o tym, gdzie sytuacja jest zdecydowanie najgorsza.

Nowa Ruda

Naszą niechlubną listę otwiera miasto, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wynosi 17 ng/m3 i jest to bardzo wysoka wartość, bowiem 17 razy przekracza dopuszczalną normę. Warto również nadmienić, że w pierwszej połowie 2014 roku ta norma została przekroczona w sumie 60-krotnie. Obecnie są wprowadzane modernizacje systemów grzewczych, ale mieszkańców nie tak łatwo jest namówić do zmiany, a to właśnie od nich najwięcej zależy.

Nowa ruda

Opoczno

To kolejne miasto, gdzie poziom benzo(a)pirenu jest za wysoki i wynosi 15 ng/m3. Jest tutaj bardziej zanieczyszczone powietrze aniżeli na śląsku, gdzie normy również są przekroczone, ale jednak w stopniu niższym o około 50%. Nadaj jednak mamy do czynienia z rażącym przekroczeniem.

Opoczno

Nowy Targ

Średni poziom benzo(a)pirenu wynosi tutaj taką samą ilość, co wyżej. Bardzo duże znaczenie i wpływ dla takiego wyniku ma fakt, że w większości mieszkańcy palą w domach węglem niskiej jakości oraz dorzuca się do tego śmieci. W tym wypadku szkodliwe jest także położenie miejscowości w kotlinie pomiędzy dwiema rzekami. W takiej sytuacji zanieczyszczone powietrze kumuluje się nad miastem w postaci szkodliwych chmur pyłu.

Nowy Targ

Rybnik

Na czwartej pozycji rankingu znajduje się miasto, którego współczynnik zanieczyszczenia wynosi 12 ng/m3. Od wielu lat tak duże zanieczyszczenie jest tłumaczone tym, że w mieście obecne są dwie kopalnie.

Rybnik

Proszowice

Stężenie benzo(a)pirenu wynosi tutaj w granicach 10 ng/m3 i głównym powodem takowego stanu rzeczy jest palenie w piecach i kominkach węglem oraz śmieciami. Niestety w naszym kraju nie ma żadnych norm dotyczących ilości spalanego węgla przez co potem powstają właśnie tego typu sytuacje.

Proszowice

Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość tego, że podobnymi działaniami jak opisywane wyżej sami siebie zatruwamy. Warto zmienić nastawienie, bowiem nasze dzieci mogą mieć spore problemy natury zdrowotnej przez nierozważne zachowanie rodziców.