Kluczem do sukcesu w ochronie środowiska jest połączenie przedsięwzięć wymagających większych dofinansowań oraz zaangażowanie mieszkańców miasta, których wkład w działania ekologiczne może być naprawdę duży. We Wrocławiu większe inwestycje prowadzone są równolegle z angażowaniem wrocławian w akcje mające na celu ochronę środowiska. Co w kwestii ekologii słychać ostatnio we Wrocławiu?

Miejski kompostownik

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczął akcję, w ramach której wrocławianom będą udostępniane kompostowniki. Akcja kierowana jest do mieszkańców Wrocławia oraz placówek oświatowych. Warunkiem otrzymania kompostownika jest złożenie wniosku do Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia (ul. Bogusławskiego 8, 50-031 Wrocław, pokój 403).

Co ma na celu akcja?

Pierwszorzędnym celem udostępniania kompostowników są oczywiście edukacja oraz uświadamianie wrocławian o konieczności segregowania odpadów. Dzięki temu przedsięwzięciu zwiększy się też ilość biodegradowalnych odpadów poddawanych odzyskowi. Pozwoli to ograniczyć ilość śmieci, które mają być składowane na wysypiskach komunalnych.

Kto może wnioskować o kompostownik?

Akcja kierowana jest do wszystkich mieszkańców Wrocławia oraz placówek oświatowych, które produkują odpady biodegradowalne.

  • Mieszkańcy Wrocławia mogą wnioskować o jedną sztukę kompostownika na jedną nieruchomość.
  • Palcówkom oświatowym przysługują po dwa kompostowniki.

W ramach umowy z UM kompostowniki są przekazywane na okres użytkowania, który wynosi trzy lata. Po upływie tego okresu kompostownik przechodzi na własność osoby lub instytucji, która o niego wnioskowała. Kompostowniki można odebrać osobiście z Kompostowni Odpadów Zielonych (ul. Janowska 5) lub wnioskować o dowiezienie go na teren nieruchomości, na której ma zostać postawiony.

Konferencja PLGBC Dzień Ziemi 2018

Dziesiąta już edycja konferencji Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC odbędzie się 20 kwietnia w centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Co będzie tematem konferencji?

Eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w czasie spotkania będą wymieniać się wiedzą i informacjami w kwestii tożsamości i potencjału zrównoważonych miast. Zrównoważonych, czyli jakich? Miasta zrównoważone to takie, których przestrzeń jest funkcjonalna, atrakcyjna i ułatwiająca mieszkańcom korzystanie ze wszelkich dóbr. Jakość życia w miastach zrównoważonych jest wysoka, a inwestorzy chętnie podejmują w nich nowe przedsięwzięcia.

Przedyskutowane zostaną role, jakie w projektowaniu miejskiej przestrzeni mają pełnić przedstawiciele takich zawodów jak architekci czy deweloperzy. Ważnym aspektem spotkania będzie również dyskusja na temat edukowania i uświadamiania społeczeństw o zagrożeniach ekologicznych, a także możliwych sposobach radzenia sobie z nimi.

Duże przedsięwzięcia wymagają jednak finansowego wsparcia, dlatego kwestia finansowania zrównoważonego rozwoju z pieniędzy publicznych również będzie istotnym punktem konferencji.

Kto będzie dyskutował o przyszłości zrównoważonych miast?

Projektowanie miejskiej przestrzeni to skomplikowany proces, w który musi angażować się wiele grup zawodowych. W najbliższej konferencji PLGBC wezmą udział m.in.:

  • samorządowcy,
  • inwestorzy,
  • deweloperzy,
  • producenci,
  • organizacje pozarządowe,
  • naukowcy,
  • architekci,
  • urbaniści.