Odpady – to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe,również te nie będące ściekamisubstancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka inieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały.

Główne rodzaje odpadów:
– odpady bytowe-niesegregowane
– odpady organiczne (biodegradowalne)
– paliwo alternatywne, czyli materiał opałowy w postaci wałków wytworzonych z silnie rozdrobnionych odpadów (RDF)
– puszki po napojach to rodzaj odpadu opakowaniowego z metalu