Wywóz odpadów i gruzu kontenerami we Wrocławiu to usługa dostępna dla wszystkich, ułatwia ona kontrole nad odpadami podczas remontu. Kontenery muldy dostępne są w rozmiarach 5,5 m3 i 7m3 na gruz , oraz odpady poremontowe. Usługa ta jest ważna poniewarz w obowiązujących przepisach to włąsciciel posesji jest odpowiedzialny za utylizacje odpadów powstałych podczas remontu, chyba ze w umowie z firmą remontową jest inaczej to znaczy ze firma jest odpowiedzialana za utylizacje gruzu i smieci z budow. Dodatkowo w ofercie firmy znajduje się pełna utylizacja odpadów różnego rodzaju.