Tag Archive for: klasyfikacja odpadów

 • wywóz śmieci wrocław
  3 września 2013

  Wywóz śmieci

  Wywóz śmieci w mieście Wrocław uległ poważnym przeobrażeniom po 1 lipca 2013. W zakresie odpadów komunalnych, obsługą wszystkich mieszkańców zajmuje się spółka EKOSYSTEM, która przez podwykonawców realizuje wywóz śmieci komunalnych we Wrocławiu.

  Więcej... »

 • pojemniki na odpady
  18 stycznia 2013

  Artykuł na temat klasyfikacji odpadów

  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 definiuje odpady jako nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub do pozbycia jest zobowiązany. Aby określić rodzaje odpadów i sposoby ich utylizacji wprowadzona została klasyfikacja odpadów. Zapr...

  Więcej... »