ODBIÓR ODPADÓW KOD 15 01 06

 

Eko-logis oferuje odbiór zmieszanych odpadów opakowaniowych oznaczonych kodem 15 01 06 w każdej ilości!

Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) należą do grupy 15 obejmującej odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.

Przy oznaczania odpadów kodem 15 01 06 należy pamiętać, że dotyczy to opakowań wytworzonych z jednego materiału.

Za prawidłowe nadanie kod opadów w karcie przekazania odpowiedzialny jest pierwszy właściciel odpadu, czyli najczęściej wytwórca. Jeśli ma wątpliwości i nie wiesz, jak sklasyfikować wytwarzane odpady skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci uzupełnić kartę w prawidłowy sposób.

Co oferujemy?

Oferujemy odbiór odpadów 15 01 06 w każdej ilości w kontenerach o pojemności od 2 do 36 m3 – posiadamy komplet pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oznaczonych tym kodem.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Eko-logis:

  • nie narzucamy limitów, co do wielkości odbieranych odpadów
  • przy stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty
  • dysponujemy własnymi kontenerami o wielkości od 2m3 do 36m3
  • zapewniamy szybkie podstawienie kontenera oraz całodobową infolinię
  • pomożemy Ci w uzupełnieniu karty przekazania odpadów

 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM 514 006 006