Jeśli zastanawiasz się jakie odpady możesz wrzucić do kontenera, najlepiej skorzystaj z naszego sklepu internetowego, wchodząc na wybrany typ odpadu dostaniesz szczegółową informacje: 

  • co można?
  • czego nie można? 

wrzucać do kontenera. Co ważne, do żadnego z naszych kontenerów nie wolno Ci wrzucać odpadów niebezpiecznych ani odpadów elektro. Nie będziemy robić Ci problemów jeśli w kontenerze na gruz znajdzie się kilka desek, ale ogólnie przyjmuje się, że ilość odpadów INNYCH niż wymienione jako możliwe w danym typie kontenera nie powinna przekraczać 5%. W przypadku kiedy w kontenerze znajdzie się inny odpad niż deklarowany, rościmy sobie prawo, żeby odwieźć odpady w miejsce wytworzenia lub obciążyć klienta dodatkową opłatą – tak więc prosimy bardzo uważnie wybierać rodzaj zadeklarowanych odpadów podczas zamówienia. Jeśli nadal masz wątpliwości? Po prostu zadzwoń.