Firma EKO-LOGIS posiada doświadczenie w realizacji zleceń z uwzględnieniem wymagań LEED oraz BREEAM. Wszystkie odbierane przez nas odpady są sortowane oraz poddawane procesom odzysku, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełnić najbardziej skomplikowane normy związane z budownictwem ekologicznym oraz wypełnić zalecenia najważniejszych certyfikatów ekologicznych.

Certyfikowane budownictwo

Branża budowlana ze względu na wciąż rosnące wymogi rynkowe coraz bardziej decyduje się na inwestycje certyfikowane. Nowoczesne „zielone budownictwo” stawia na rozwiązania ekologiczne oraz zrównoważony rozwój. Duch zmian zachodzących na świecie doprowadził do powstania licznych systemów certyfikacji, które skupiają się wokół pięciu kluczowych zasad:

 • funkcjonalności
 • ekonomii
 • ekologii
 • znaczenia społeczno-kulturalnego
 • techniki budowy.

Uzyskanie certyfikacji inwestycji w oparciu o te zasady pozwala na osiągnięcie określonego standardu gwarantującego jakość, komfort  i energooszczędność. Prestiż wynikający z posiadania certyfikatu przynosi również korzyść w postaci wzrostu wartości inwestycji.

Systemy certyfikacji ekologicznej w Polsce

Do najbardziej popularnych systemów certyfikacji ekologicznej w Polsce należą systemy LEED i BREEAM. 

System LEED

System Leed - logo

System LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) jest amerykańskim systemem służącym do certyfikacji obiektów deweloperskich na każdym etapie cyklu życia budowy. Certyfikat przyznawany jest przez  U.S. Green Building Council. Otrzymać go mogą budynki, które w procesie projektowania, eksploatacji i konserwacji spełniają określone standardy dla zrównoważonego środowiska budowlanego.

W oparciu o system LEED funkcjonuje 7 kategorii oceny budowli:

 • Zrównoważone zagospodarowanie terenu (Sustainable Sites).
 • Oszczędność wody (Water Efficiency).
 • Oszczędność energii (Energy and Atmosphere).
 • Materiały i surowce (Materials and Resources).
 • Jakość środowiska wewnętrznego (Indoor Environmental Quality).
 • Innowacyjność (Innovation in design).
 • Priorytet regionalny (Regional priority).

Suma punktów uzyskanych z poszczególnych kategorii pozwala określić, jaki poziom certyfikacji uzyska inwestycja:

 • Certified – 40-49 punktów,
 • Silver – 50-59 punktów,
 • Gold – 60-79 punktów,
 • Platinum – od 80 punktów.

System BREEAM

System Breeeam - logo

System BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) to brytyjski system powstał w 1990 r., który został ustanowiony przez Building Research Establishment (BRE). Opiera się on na wielokryteriowym systemie oceny jakości budynków i ich oddziaływaniu na środowisko.

Certyfikat mogą uzyskać budynki nowopowstające oraz remontowane w 10 kategoriach. Budynki oceniane są w skali punktowej przeliczanej na procenty. W systemie BREEAM duże znaczenie mają  wagi poszczególnej kategorii. Do najważniejszych należą oszczędność energii oraz zdrowie i dobre samopoczucie.

Punkty uzyskane dla poszczególnych kategorii umożliwiają przyznanie 6-stopniowego poziomu certyfikacji:

 • <30% – niecertyfikowany (Uncalssified),
 • 30-44% – dostateczny (Pass),
 • 45-54% – dobry (Good),
 • 55-69% – bardzo dobry (Very Good),
 • 70-84% – znakomity (Excellent),
 • 85% – wybitny – (Outstanding).

W Polsce zauważalny jest coraz większy odsetek budynków powstających w oparciu o systemy certyfikacji LEED i BREEAM. Analiza rynku pozwala również stwierdzić, że w najbliższej przyszłości budynki budowane w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku wyprą tradycjonalne budownictwo.

Źródła informacji: