Dynamiczny rozwój naszej firmy na rynku odpadów jest wynikiem naszego ambitnego podejścia do recyklingu. W czasach kiedy większość śmieci trafiała bezpośrednio na wysypiska, firma EKO-LOGIS doskonaliła metody ich sortowania i odzysku surowców.

Dzisiaj wszystkie trafiające do nas odpady poddane są procesom segregacji i sortowania, a w efekcie prawie 80% trafia nie na składowisko, ale do dalszego odzysku. Przekłada się to na setki ton surowców wtórnych trafiających do ponownego obrotu, co oprócz prowadzenia rentownego biznesu, pozwala nam także chronić środowisko, w którym wszyscy żyjemy.

Certyfikowane budownictwo:

Branża budowlana ze względu na wciąż rosnące wymogi rynkowe coraz częściej decyduje się na inwestycje certyfikowane. Nowoczesne „zielone budownictwo” stawia na rozwiązania ekologiczne oraz zrównoważony rozwój. Jesteśmy w pełni przygotowani do obsługi inwestycji w ramach najnowszych standardów gwarantujących jakość, komfort i ekologię.

  • System LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) jest amerykańskim systemem służącym do certyfikacji obiektów deweloperskich na każdym etapie cyklu życia budowy. Certyfikat przyznawany jest przez  U.S. Green Building Council.
  • System BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) to brytyjski system, który został ustanowiony w 1990 r. przez Building Research Establishment (BRE). Opiera się on na wielokryteriowym systemie oceny jakości budynków i ich oddziaływaniu na środowisko.