Firma EKO-LOGIS specjalizuje się w odbiorze zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie: 15 01 06. W przeciwieństwie do pozostałych firm z regionu, jako jedyni mamy instalacje do odzysku ww. odpadów, co znacząco zwiększa poziomy recyklingu, ale też pozwala nam robić korzystne oferty cenowe w porównaniu np. ze składowiskiem. Poza tym oddając nam odpady opakowanie – zawsze jesteś bardziej EKO.

Odpady opakowaniowe to bardzo szeroki kod odpadów, obejmujący wszelkie możliwe pakunki. Występują one najczęściej w magazynach, sklepach i innych miejscach gdzie pakuje się, albo rozpakowuje towar. Korzystając z naszych usług nie musisz zamawiać osobnych kontenerów na różne rodzaje opakowań. Na naszej instalacji rozdzielimy frakcje i każdą z nich osobno poddamy recykingowi.

Jeśli masz jakieś pytania… skontaktuj się z nami.