Inwestycje w alternatywne źródła energii

W grudniu 2017 roku ruszyła pierwsza wrocławska elektrownia słoneczna, która powstała na dachach 35 wieżowców. Pieniądze przeznaczone na tę inwestycję pochodziły z rządowego programu Prosument oraz z pożyczki, która ma zostać spłacona za 8-9 lat. Dzięki zainstalowaniu około 3 tysięcy paneli fotowoltaicznych, spółdzielcy mają szansę zaoszczędzić nawet 337 tysięcy złotych rocznie. Panele mają wytworzyć prąd potrzebny również do zasilenia wind, urządzeń elektrycznych, a także oświetlenia części wspólnych budynków. Jest to niezwykła inwestycja nie tylko ze względu na kwestie ekonomiczne. Według szacunków funkcjonowanie elektrowni spowoduje, że do atmosfery trafi o blisko 600 ton mniej CO2 rocznie, co znacząco wpłynie na ochronę środowiska. Spółdzielnia Wrocław-Południe odpowiedzialna za to nowoczesne rozwiązanie stawia przed sobą kolejne wyzwania. Planuje kolejne inwestycje, które będą wykorzystywać odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej potrzebnej do podgrzania ciepłej wody.

Wrocławskie Dni Recyklingu stworzone na potrzeby dzieci

12 grudnia zakończyły się Wrocławskie Dni Recyklingu, podczas których od ponad 8 lat organizowana jest Gra Miejska. Ponad pół tysiąca uczniów z wrocławskich szkół wzięło udział w swoistych podchodach, które miały na celu zwiększyć wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby środowiska. Zgłoszone wcześniej drużyny musiały znaleźć ukryte w różnych częściach miasta plansze, na których podane zostały dalsze zadania związane z recyklingiem odpadów. Oprócz gry w terenie zorganizowano także warsztaty, które miały kształtować pozytywne ekologiczne nawyki uczniów.

Wrocławski dom na wodzie

Fot. Fundacja OnWater (źródło: http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/nowy-dom-na-wodzie-we-wroclawiu-bedzie-edukacja-ekologiczna-i-lezaki-z-zagli,12873410/)

Od 2019 roku cieszyć oko wrocławian będzie nowy obiekt – dom na wodzie, który stanie się centrum edukacji połączonym z kącikiem rekreacyjnym. Dostępny dla wszystkich zacumowany będzie w pobliżu mostu Grunwaldzkiego. To właśnie na powierzchni 800 m2 organizowane będą zajęcia dla uczniów i indywidualnych gości, obejmujące m.in. historię Wrocławskiego Węzła Wodnego, ochronę środowiska, geografię czy budownictwo wodne. Dodatkowo na jego terenie ma funkcjonować Odrateka, czyli biblioteka, w której zostaną zebrane wszelkie materiały na temat Odry. Strefa relaksu będzie umiejscowiona na dachu budynku zamienionym w strefę relakcu z leżakami i hamakami. W grę wchodzi również niewielki punkt gastronomiczny. Budynek obecnie znajduje się na Osobowicach, gdzie jest wykańczany. Ma on zostać wyposażony w najnowsze technologie, które będą pozyskiwać odnawialną energię pochodzącą głównie z wody.

Parki kieszonkowe

Parki kieszonkowe to niewielkie zielone tereny umiejscowione między działkami budowlanymi. Ze względu na swoją powierzchnię zawierają jedynie zieleń i ławki. Mogą również być wyposażone w place zabaw i rzeźby. Jest to świetne rozwiązanie dla wielkich miast, które cierpią na niedobór terenów zielonych.

Parki kieszonkowe – jakie korzyści niosą za sobą

Grow Green to międzynarodowy projekt naukowo-badawczy, który ma na celu wprowadzić zieleń na danym obszarze i monitorować jej wpływ na poprawę odporności miasta na zmiany klimatu. Sam projekt dla mieszkańców miast niesie za sobą wiele korzyści:

  • ekonomicznych – tereny zielone wpływają na wzrost atrakcyjności danej okolicy, przez co wzrastają ceny gruntów i nieruchomości,
  • ekologicznych – zagospodarowanie terenu ograniczy hałas i będzie schronieniem dla wielu zwierząt; zagospodarowanie wód opadowych,
  • społecznych – parki kieszonkowe będą zacienionym miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli schronić się przed słońcem w upalne dni.

W realizacji projektu biorą udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Oprócz specjalistów z dziedziny architektury krajobrazu, urbanistyki i nauk środowiskowych w projekt zaangażowani będą sami mieszkańcy Wrocławia. Wspólnymi siłami mają zostać stworzone parki, które będą dostępne dla wszystkich.

Przyszłościowe rozwiązania

Parki kieszonkowe będą cieszyć oko mieszkańców Ołbina – dzielnicy, w której brakuje terenów zielonych. Konkretne miejsca były wybierane przez urzędników i mieszkańców. Budowa parków kieszonkowych i zielonej ulicy ma trwać do 2020 roku. W późniejszym czasie monitorowany będzie wpływ parków na środowisko. Na realizację projektu Wrocław otrzyma około 12 milionów złotych.