Celem projektu jest zwiększenie zysków przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa odpadów obejmujących odzysk polistyrenu z odpadowego styropianu budowlanego. W wyniku prac B+R opracowana zostanie metoda recyklingu przetwarzająca EPS na granulat będący w stanie pełnić rolę substytutu do obecnie sprzedawanych granulatów powstających z ropy naftowej.

Efekty realizacji projektu: w wyniku realizacji projektu odbiorcy produktów firmy zyskają nowe, ekologiczne źródło plastiku, którego cena nie będzie wprost zależna od wahań cen ropy naftowej.

Wartość projektu: 270 231 złotych

Dofinansowanie projektu z UE: 175 760 złotych