Fair Trade – czym jest

Fair Trade jest odpowiedzią przedsiębiorców na problemy wynikające z wykorzystywania pracowników w krajach Trzeciego Świata. Ruch ten ma na celu znormalizowanie warunków zatrudnienia oraz wprowadzenie sprawiedliwości społecznej

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że kupując towary specyficzne dla odległych zakątków świata, takie jak egzotyczne owoce, kawa czy kakao, w żaden sposób nie przyczyniamy się do poprawy warunków bytowych tamtejszej ludności.

Niewielki odsetek ceny za towary tego typu (niekiedy wartość ta nie przekracza nawet 1%) trafia do rolnika, który faktycznie zajmował się uprawą. Reszta kwoty rozbija się między producentów, marketingowców, firmy przewozowe, sklepy itd. W konsekwencji osoby pracujące przy zbiorach zarabiają mniej niż 100 dolarów rocznie. Trzeba pamiętać o tym, że taka sytuacja przyczynia się do zatrudniania dzieci i zamyka im jakichkolwiek perspektyw na przyszłość.

Fair Trade – na jakich zasadach działa

Obecnie zasady globalnej ekonomii są dokonywane przez instytucje, takie jak Światowa Organizacja HandluBank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Ogólne zasady zostały opracowane głównie przy udziale międzynarodowych korporacji oraz publiczności. Fair Trade stanowi więc pierwszy taki ruch, który zrzesza świadomych producentów, rolników i konsumentów.

Główną zasadą idei Fair Trade jest sprawiedliwa zapłata za wykonaną pracę oraz uiszczenie opłaty na rzecz rozwoju społeczności, która przez wiele lat była wykorzystywana przez kraje Pierwszego Świata. Cena uzgadniana zostaje w zależności od kontekstu lokalnego lub regionalnego poprzez dyskusję ze wszystkimi stronami i obejmuje nie tylko koszty produkcji, ale również konsekwencje społeczne i środowiskowe.

Kampanie na rzecz sprawiedliwości handlowej dążą do wywierania wpływu na rządy i instytucje międzynarodowe, które są w stanie stworzyć spójny system prawy zabraniający wyzysku ludności z najbiedniejszych rejonów świata.

Fair Trade a korzyści dla ekosystemu i zrównoważonego rozwoju

W ramach ruchu Fair Trade wymagane jest wiele aspektów, które są w stanie w realny sposób wpłynąć na poprawę warunków środowiskowych. Co między innymi zaliczane jest do tych zasad?

  • Stosowanie bezpiecznych środków agrochemicznych.
  • Prawidłowe i bezpieczne gospodarowanie odpadami.
  • Utrzymanie żyzności gleby i zasobów wodnych.
  • Unikanie używania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
  • Częsta ocena wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.
  • Opracowanie długoterminowych planów mogących zminimalizować ryzyko pojawienia się zanieczyszczeń.