Choinka żywa – gdzie wyrzucić?

Wiele miast, gmin czy wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych  w Polsce organizuje specjalne akcje odbioru choinek po sezonie świątecznym. Zwykle można je zostawić w wyznaczonych miejscach lub na chodniku przed domem w określone dni, kiedy to pracownicy gminni lub firmy zajmujące się wywozem odpadów odbierają je w celu kompostowania. 

Alternatywnie, choinki można również samodzielnie zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie zostaną przekazane do kompostowania. Ważne jest, aby przed wyrzuceniem choinki usunąć z niej wszystkie ozdoby i ślady tasiemek, aby mogła zostać prawidłowo zrecyklingowana jako odpad organiczny.

Gałązki lub bardzo małe, rozdrobnione fragmenty choinki mogą być też umieszczane w brązowym pojemniku na bioodpady. 

Choinka sztuczna – gdzie wyrzucić? 

Choinki sztuczne, ze względu na materiały, z których są wykonane (głównie różnego rodzaju plastik i niekiedy metal), powinny być wyrzucane do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne, przy czym uwaga: dotyczy to jedynie niewielkich choineklub ich fragmentów (które swobodnie mieszczą się w pojemniku). W przypadku dużych choinek konieczne może okazać się jej dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie zostanie odpowiednio posegregowana i skierowana do recyklingu lub utylizacji. 

Niektóre gminy oferują również usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z domów mieszkańców w wyznaczonych terminach. Warto również rozważyć możliwość oddania choinki sztucznej organizacjom charytatywnym lub innym instytucjom, które mogą jej ponownie użyć w przyszłych sezonach świątecznych, jeśli jest ona w dobrym stanie.