Leki do wyrzucenia – gdzie je zanieść?

Najlepszym wyborem będą apteki z punktem zbiórki – wiele aptek oferuje specjalne punkty zbiórki przeterminowanych lub niepotrzebnych leków. Możesz tam bezpiecznie oddać swoje leki, a apteka zajmie się ich właściwą utylizacją.

Alternatywnie mogą to być także:

  • Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – niektóre miejsca mają specjalne punkty, gdzie można oddać nie tylko elektrośmieci, ale również chemikalia domowe i leki. Znajdź najbliższy punkt i zapytaj o możliwość oddania leków.
  • Programy zbierania leków – czasami lokalne instytucje zdrowia publicznego, urzędy miasta lub gminy organizują specjalne akcje zbierania przeterminowanych leków. Warto sprawdzić lokalne informacje na ten temat.

Zwracając niepotrzebne leki do odpowiednich punktów zbiórki, pomagasz chronić środowisko i zapewniać bezpieczeństwo społeczności. Jest to także sposób, aby uniknąć przypadkowego zatrucia zwierząt domowych lub dzieci, które mogłyby znaleźć i spożyć wyrzucone leki. Niektóre opakowania leków zawierają informacje o tym, jak prawidłowo utylizować produkt. Jeśli są dostępne, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi.

Gdzie nie wyrzucać leków?

Jak już powiedzieliśmy niepotrzebne lub przeterminowane leki nie powinny być wyrzucane w miejscach, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia środowiska lub stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt.:

Nie wyrzucaj leków do zwykłego śmietnika – wyrzucanie leków do śmieci komunalnych jest niewłaściwe, ponieważ mogą one trafić na wysypiska odpadów, gdzie substancje chemiczne zawarte w lekach mogą przedostać się do gleby i wody.

Nie wyrzucaj leków do toalety lub zlewu (do kanalizacji) – spłukiwanie leków w toalecie lub zlewie prowadzi do przedostawania się substancji chemicznych do systemów wodnych. Oczyszczalnie ścieków nie są w stanie w pełni usunąć wszystkich substancji chemicznych zawartych w lekach, co oznacza, że mogą one dostać się do rzek, jezior i nawet do wody pitnej, zagrażając ekosystemom wodnym i zdrowiu ludzi.

Nie zostawiaj leków w przypadkowych miejscach – nigdy nie należy pozbywać się leków, wyrzucając je do lasów, parków, na plaże lub do cieków wodnych. Takie działania bezpośrednio zanieczyszczają środowisko naturalne.

Leki nie powinny być dodawane do kompostu, ponieważ substancje chemiczne zawarte w lekach mogą zanieczyścić kompost i, w konsekwencji, glebę, do której zostanie on dodany.

Pamiętaj, że wyrzucając leki zgodnie z przepisami, chronisz środowisko, a także zdrowie zwierząt i ludzi.