Zasady wyrzucania odpadów medycznych 

Punkty zbiórki odpadów inne niż komunalne, w tym odpadów niebezpiecznych. Niektóre gminy oferują specjalne punkty zbiórki lub dni zbiórki odpadów niebezpiecznych, gdzie można oddać odpady medyczne. Dotyczy to szczególnie mniejszych ilości odpadów, takich jak przeterminowane leki, strzykawki używane przez pacjentów w domu itp.

Apteki – wiele aptek przyjmuje przeterminowane leki oraz, w niektórych przypadkach, inne małe ilości odpadów medycznych, takich jak używane plastry czy opatrunki. Apteki często dysponują specjalnymi pojemnikami do zbiórki takich odpadów.

Specjalistyczne firmy utylizujące odpady medyczne – duże ilości odpadów medycznych, generowane na przykład przez placówki medyczne, szpitale, przychodnie, muszą być zbierane i utylizowane przez licencjonowane firmy specjalizujące się w utylizacji odpadów medycznych. Takie firmy zapewniają odpowiednie pojemniki i regularny odbiór odpadów, a także ich bezpieczną utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo, producenci niektórych urządzeń medycznych, takich jak igły, lancety czy strzykawki, mogą oferować programy zwrotu lub specjalne pojemniki do ich bezpiecznej utylizacji. Warto sprawdzić takie możliwości u producenta lub dystrybutora produktu.

O czym jeszcze pamiętać?

Podczas wyrzucania odpadów medycznych, ważne jest, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami. Należy pamiętać, że nieprawidłowe postępowanie z takimi odpadami może stanowić ryzyko dla zdrowia innych osób i dla środowiska. W przypadku wątpliwości, warto skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedur dotyczących odpadów medycznych.