Płyty CD – jak się ich bezpiecznie pozbyć?

Najlepszym wyborem, szczególnie przy dużej ilości płyt CD będą:

Punkty zbierania elektrośmieci – Najlepszym miejscem do wyrzucania płyt CD są specjalne punkty zbierania elektrośmieci lub recyclingu. Wiele miejsc ma oddzielne kontenery na elektrośmieci, w które można wrzucać stare elektroniki, w tym płyty CD.

Punkty recyklingu – niektóre firmy i organizacje zajmują się recyklingiem płyt CD, przetwarzając je na nowe produkty. Można poszukać lokalnych firm, które przyjmują płyty CD i zajmą się ich poprawnym odzyskiem.

Do jakiego śmietnika wyrzucić płytę CD?

Jeśli nie masz innej możliwości, możesz wyrzucić płyty CD do śmietnika komunalnego (tylko w małych ilościach). Odpowiednim do tego miejscem będzie pojemnik na odpady zmieszane, z kolei dla plastikowego opakowania płyty – pojemnik na tworzywa sztuczne.