Jak prawidłowo wyrzucać podpaski?

Nie w toalecie: pierwszą i najważniejszą zasadą jest, że podpasek, podobnie jak tamponów, nie powinno się wyrzucać do toalety. Mogą one powodować zatory w rurach kanalizacyjnych oraz uszkadzać systemy oczyszczania ścieków. Spłukiwanie produktów higienicznych to również ryzyko dla środowiska wodnego, gdyż nie są one biodegradowalne i mogą zanieczyszczać wody.

W domu podpaski należy wyrzucać do kosza na odpady zmieszane. Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów oraz zachować higienę, podpaskę warto zawinąć w papier toaletowy lub specjalny woreczek na odpady higieniczne przed umieszczeniem jej w koszu.
Kosze na odpady w toaletach publicznych – w miejscach publicznych, takich jak toalety w centrach handlowych, biurach czy restauracjach, często znajdują się specjalne kosze na odpady higieniczne. Są one regularnie opróżniane i czyszczone, co zapewnia higieniczne i bezpieczne pozbywanie się podpasek.