Wyrzucanie opon – możliwości

W przypadku dużych opon samochodowych jedną z opcji są punkty zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i) – wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek prowadzić specjalne punkty lub udostępniać kontenery do zbierania odpadów wielkogabarytowych, w tym starych opon. Informacje na temat lokalizacji takich punktów można znaleźć w urzędzie miasta lub gminy. Minusem tego rozwiązania jest jednak konieczność dostarczenia opon na miejsce zbiórki samodzielnie. 

Jeśli posiadasz większą ilość opon lub podobnych odpadów, dobrym wyborem może być zamówienie kontenera od lokalnej firmy – kontener zostanie odstawiony we wskazane miejsce i odebrany po zapełnieniu. Możesz szybko zamówić go mailowo lub telefonicznie. 

Możesz wypróbować także:

  • Stacje demontażu pojazdów (SDP) – te punkty zajmują się profesjonalnym recyklingiem części samochodowych, w tym opon. Korzystanie z usług SDP jest dobrym sposobem na ekologiczne pozbycie się starych opon.
  • Serwisy oponiarskie i warsztaty samochodowe – często oferują usługę utylizacji opon przy zakupie nowych. Jest to wygodna opcja dla kierowców wymieniających opony, ponieważ mogą oni na miejscu pozbyć się starych.

Gdzie wyrzucać dętki od rowerów?

Dętki, opony rowerowe i mniejsze elementy wykonane z gumy możesz wyrzucić do przydomowych śmietników komunalnych. Wybierz wtedy pojemnik na odpady zmieszane. Wbrew obiegowej opinii, odpady te nie powinny znaleźć się w pojemniku na tworzywa sztuczne.