Jak pozbyć się styropianu?

W przypadku większej ilości odpadów, wybierz:

Firmy oferujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami – możesz skontaktować się bezpośrednio z firmami, które oferują usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów, w tym styropianu. Mogą one oferować odbiór odpadów bezpośrednio z miejsca ich wytworzenia. Kontener na styropian i inne odpady po budowie, remoncie lub innej inwestycji zamówisz wygodnie online lub przez internet. 

Druga opcja to punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-i) – to miejsca, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać różne rodzaje odpadów, w tym styropian. Lokalizacje PSZOK są różne w zależności od gminy, dlatego warto sprawdzić informacje na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że odpady należy zawieźć na miejsce zbiórki i rozładować tam samodzielnie. 

Trzecia opcja to zbiórka wielkogabarytowa – niektóre gminy organizują zbiórkę odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z okolicy nieruchomości, podstawiając raz na jakiś czas kontener. Styropian, jako materiał wielkogabarytowy, może być w niektórych przypadkach zbierany w ramach takiej akcji. Informacje na temat harmonogramu zbiórek można znaleźć na stronie internetowej gminy lub w lokalnych mediach.

O czym trzeba pamiętać? 

Pamiętaj, aby nie wyrzucać styropianu razem z odpadami komunalnymi ani nie palić go, ponieważ może to prowadzić do poważnego zanieczyszczenia środowiska i emisji szkodliwych substancji. Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami w zakresie segregacji i utylizacji odpadów.

Czy małe ilości styropianu mogę wyrzucić do komunalne kosza na tworzywa sztuczne?

Niewielkie ilości, np. fragmenty opakowań małych przedmiotów są akceptowane do pojemnika przeznaczonego na tworzywa sztuczne, jednak jeśli to możliwe – warto wyrzucać styropian wg specjalnych zasad. Jest on rodzajem tworzywa sztucznego (polistyrenu ekspandowanego), jednak ze względu na swoją specyficzną strukturę i trudności w recyklingu nie jest akceptowany w standardowych pojemnikach na tworzywa sztuczne w wielu systemach gospodarki odpadami.