Gdzie zanieść żarówki?

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – to miejsca, gdzie można oddać różnego rodzaju odpady, w tym elektryczne i elektroniczne, a także żarówki. PSZOK przyjmują odpady niebezpieczne od mieszkańców bezpłatnie.

Sklepy i supermarkety – niektóre sklepy oferujące sprzedaż żarówek i sprzętu elektrycznego mogą dysponować specjalnymi pojemnikami na zużyte żarówki. Jest to część programu odpowiedzialnej utylizacji i recyklingu.

Punkty zbiórki elektrośmieci – część miejsc zbiórki elektrośmieci może przyjmować również żarówki. Warto sprawdzić, czy w Twojej okolicy funkcjonują takie punkty.

Urządzenia do zbiórki specjalistycznych odpadów – w niektórych miejscowościach dostępne są specjalne kontenery lub automaty do zbiórki żarówek i innych odpadów niebezpiecznych.

Wyrzucanie żarówek ze względu na typ

Żarówki żarnikowe, czyli te tradycyjne, które nie zawierają szkodliwych substancji, można bez obaw wyrzucać do kosza na odpady zmieszane. To samo dotyczy żarówek halogenowych, których konstrukcja również nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

Natomiast świetlówki, w tym te kompaktowe, zwane również żarówkami energooszczędnymi, zawierają rtęć – metal niebezpieczny zarówno dla człowieka, jak i dla natury. Dlatego takie żarówki wymagają specjalnego traktowania i powinny być oddawane do punktów zbierania elektrośmieci lub do specjalnych pojemników w sklepach, które przyjmują zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Żarówki LED oraz taśmy LED, mimo iż są pozbawione niebezpiecznych dla zdrowia substancji, klasyfikowane są jako elektroodpady. Nie mogą więc trafić do odpadów komunalnych. Idealnym rozwiązaniem jest oddanie ich do punktu zbiórki elektroodpadów lub skorzystanie z pojemników na elektrośmieci, które dostępne są w wielu miejscach publicznych, jak sklepy czy galerie handlowe.