Przede wszystkim należy zaznaczyć, że pod żadnym pozorem nie można wyrzucać gruzu do zwykłego śmietnika, ponieważ nie są to odpady komunalne. Niezależnie czy podczas remontu zebraliśmy kilka ton gruzu czy raptem jeden kilogram – potrzebne będzie składowanie tych resztek w osobnym miejscu.

Powszechnie wiadomo, że nie można degradować środowisko poprzez samodzielny wywóz odpadów do lasu, bądź gdziekolwiek indziej. Grozi to wysokimi karami i mandatami oraz nielegalnym rozkładem śmieci w niedozwolonych miejscach. Jednakże nie wszyscy wiedzą, że wywóz gruzu budowlanego również jest wykroczeniem, który jest regulowany prawnie.

Po zakończonym remoncie pozostaje problem, co zrobić z pozostałościami budowlanymi. Niezależnie od ilości nie możemy go mieszać z odpadami komunalnymi, ponieważ w przypadku gruzu wymagane są specjalne worki, które można zakupić w Państwowej Gospodarce Komunalnej za ok. 6 zł/sztuka. Worki te są przeznaczone do pakowania niewielkich ilości gruzu – do 35 kg. Jednak w przypadku uzbierania resztek na większą skalę potrzebny będzie specjalny kontener.

Możliwości wywozu gruzu

  1. W pierwszej kolejności warto zadzwonić do administracji i zapytać jakie mają możliwości pomocy dla naszego regionu. Niekiedy zdarza się, że nasza spółdzielnia oferuje np. darmowy wywóz gruzu raz do roku. Jeżeli nie otrzymamy takiej informacji, musimy zamówić w PGK kontener, który kosztuje ok. 130zł.
  2. Podobną ofertę mają także firmy prywatne, do których zazwyczaj jest prościej dotrzeć. Koszt takiej usługi jest podobny, jak w przypadku administracji państwowej. Sprawdź ofertę – wywóz gruzu Wrocław na naszej stronie.
  3. Ostatnią opcją jest oczywiści samodzielny wywóz na wysypisko śmieci. Jest to możliwe do zrealizowanie, gdy potrzebujemy pozbyć się niewielkiej ilości gruzu. Jednakże w tym przypadku również będziemy musieli zaopatrzyć się we wspomniane wcześniej worki, które dostępne są w spółdzielniach mieszkaniowych. Należy pamiętać, że bez względu na to jak dostarczamy gruz, wysypisko pobiera za wywóz kwotę zależną od wagi dostarczonych odpadów.

Kary za nielegalny wywóz

W przypadku za nieutrzymania czystości i porządku w obrębie swojej nieruchomości, możemy otrzymać mandat 1500 zł. O takiej karze wspomina Prawo Karne w artykule 117 Kodeksu Wykroczeń. Jednakże, w przypadku gdy zdecydujemy się na nielegalne wyrzucenie gruzu do pojemników z odpadami komunalnymi, istnieje ryzyko uszkodzenia śmieciarki podczas opróżniania pojemników. Gdyby tak się stało, nietrudno byłoby znaleźć winnego, który zostanie ukarany mandatem oraz dodatkowo zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za zniszczenie własności spółdzielni.

Nielegalny wywóz gruzu jest wykroczeniem, które podlega karze grzywny, zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń „grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Natomiast art. 162 kodeksu wykroczeń § 1. Świadczy o tym, że składowanie odpadów w niedozwolonych miejscach jest karalne: Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Kodeks Wykroczeń dostępny jest pod adresem http://prawo.money.pl/kodeks/wykroczen/czesc-szczegolna/rozdzial-xiii-wykroczenia-przeciwko-zdrowiu/art-117?zobacz