Przede wszystkim należy zaznaczyć, że pod żadnym pozorem nie można wyrzucać gruzu do zwykłego śmietnika, ponieważ nie zalicza się on do odpadów komunalnych. Niezależnie od tego, ile ton gruzu zebraliśmy podczas remontu, potrzebne będzie składowanie tych resztek w osobnym miejscu.

Powszechnie wiadomo, że nie można degradować środowiska poprzez samodzielny wywóz odpadów do lasu lub gdziekolwiek indziej. Grozi to wysokimi karami pieniężnymi i mandatami. Jednak nie wszyscy wiedzą, że wywóz gruzu budowlanego również jest wykroczeniem regulowanym prawnie.

Po zakończonym remoncie pozostaje problem, co zrobić z pozostałościami budowlanymi. Niezależnie od ilości gruzu, nie możemy go mieszać z odpadami komunalnymi, ponieważ w jego przypadku wymagane są specjalne worki, które można zakupić np. w Państwowej Gospodarce Komunalnej. Koszt jednego worka to około 6 złotych za sztukę. Worki te są przeznaczone do pakowania niewielkich ilości gruzu (do 35 kg). W przypadku uzbierania resztek na większą skalę, potrzebny będzie specjalny kontener.

Jakie są możliwości wywozu gruzu

W pierwszej kolejności warto zadzwonić do administracji i zapytać, jakie mają możliwości pomocy dla naszego regionu. Niekiedy zdarza się, że nasza spółdzielnia oferuje np. darmowy wywóz gruzu raz do roku. Jeżeli nie otrzymamy takiej informacji, musimy zamówić kontener w PGK, który kosztuje około 130 złotych.

Podobną ofertę mają także firmy prywatne, do których zazwyczaj jest prościej dotrzeć. Koszt usługi jest podobny, jak w przypadku administracji państwowej. Sprawdź ofertę wywozu gruzu we Wrocławiu na naszej stronie.

Ostatnią opcją jest oczywiście samodzielny wywóz na wysypisko śmieci. Jest to możliwe do zrealizowania, gdy potrzebujemy pozbyć się niewielkiej ilości gruzu. Jednakże w tym przypadku również będziemy musieli zaopatrzyć się we wspomniane wcześniej worki, które dostępne są w spółdzielniach mieszkaniowych. Należy pamiętać, że bez względu na to, jak dostarczamy gruz, wysypisko pobiera za wywóz kwotę zależną od wagi dostarczonych odpadów.

Kary za nielegalny wywóz gruzu

W przypadku nieutrzymania czystości i porządku w obrębie swojej nieruchomości, możemy otrzymać mandat w wysokości nawet 1500 zł. O takiej karze wspomina Prawo Karne w artykule 117 Kodeksu Wykroczeń. W przypadku, gdy zdecydujemy się na nielegalne wyrzucenie gruzu do pojemników z odpadami komunalnymi, istnieje ryzyko uszkodzenia śmieciarki podczas opróżniania pojemników. Gdyby tak się stało, nietrudno byłoby znaleźć winnego, który zostanie ukarany mandatem oraz dodatkowo pociągnięty do odpowiedzialności za zniszczenie własności spółdzielni.

Nielegalny wywóz gruzu jest wykroczeniem, które podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń § 1 grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Natomiast art. 162 kodeksu wykroczeń § 1 świadczy o tym, że składowanie odpadów w niedozwolonych miejscach jest karalne – Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.