Czym są odpady przemysłowe?

To wszystkie zbędne rzeczy powstające w procesie produkcyjnym lub wiążące się z eksploatowaniem sprzętu. W wielu przypadkach można ograniczyć ich generowanie, jednak całkowite uniknięcie tego problemu jest praktycznie niemożliwe. Odpady przemysłowe tworzą się nie tylko w wielkich zakładach czy fabrykach, ale także w szpitalach, magazynach, a nawet warsztatach samochodowych lub niewielkich zakładach budowlanych.

Wbrew pozorom bardziej korzystne jest, kiedy to wielkie korporacje generują odpady, ponieważ ciąży na nich wiele obowiązków o zachowaniu czystości, co w przypadku małych firm rzadko ma miejsce.

Odpady przemysłowe klasyfikuje się najczęściej jako niebezpieczne. Oznacza to, że ich składowanie i przetwarzanie ma negatywny wpływ na środowisko i ludzkie życie. Część z nich nie nadaje się do ponownego przetworzenia czy do wykorzystania np. w produkcji paliw.

Odpady przemysłowe dzielimy na płynne, takie jak farby, rozpuszczalniki, przetworzone oleje, specjalistyczne ciecze chemiczne. W formie stałej można spotkać się z mniej niebezpiecznymi zanieczyszczeniami, a zaliczamy do nich metale, papier, plastik lub elementy maszyn.

Przykładowe odpady przemysłowe: monitory, komputery, żarówki zawierające rtęć, odpady ropopochodne, akumulatory, płyny polerskie, żywność przeterminowana lub w inny sposób niezdatna do spożycia, sprzęt AGD, zniszczone samochody itd.

Jak usuwa się odpady przemysłowe?

Istnieją trzy sposoby na utylizację odpadów przemysłowych, a zalicza się do nich:

  1. Recykling
  2. Spalanie
  3. Zakopanie

Recykling jest oczywiście najbardziej ekologiczną i opłacalną formą utylizowania odpadów przemysłowych. Do tego typu przeróbki nadaje się wiele śmieci, w tym elementy maszyn, plastikowe torby, a nawet skomplikowane podzespoły komputerowe. Od kilkunastu lat można zauważyć trend u producentów polegający na tym, że tworzą oni swoje wyroby w taki sposób, by aż 90% końcowego artykułu można było ponownie przetworzyć.

Spalanie odpadów odbywa się w specjalnych warunkach. Wysuszone śmieci palą się w komorach bez dostępu powietrza, dzięki czemu można wyprodukować takie substancje jak tlenek węgla, metan, czy węgiel drzewny, które z powodzeniem mogą być spożytkowane na innych etapach produkcji.

Istnieją także odpady, których nie da się w żaden sposób przerobić. Zakopywanie śmieci odbywa się pod ścisłą kontrolą dedykowanych urzędów. Objętość odpadów przemysłowych jest minimalizowana, a następnie wrzuca się je do wcześniej zabezpieczonej dziury w ziemi. Zapełniony otwór zostaje zaplombowany, a na tak przygotowanym miejscu może powstać np. oczyszczalnia ścieków.

Jeśli prowadzisz firmę budowlaną lub produkcyjną sprawdź usługi EKO-LOGIS: 

  1. Odbiór odpadów od firm budowlanych
  2. Odbiór odpadów od firm produkcyjnych