Jesteś za pan brat z ekologią i chcesz zacząć pozyskiwać energię ze źródeł, które nie będą szkodzić środowisku naturalnemu? Dowiedz się więcej o odnawialnych źródłach energii, dzięki którym zmniejszysz zużycie szkodliwych paliw kopalnych.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystywanie nie jest związane z długotrwałym niedoborem. Ich przeciwieństwem są nieodnawialne źródła energii, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli lub wcale (ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny). Odnawialne źródła energii wspomagane są dotacjami i źródłami finansowania. Do tej grupy należą wszystkie zasoby odnawiające się w krótkim czasie: energia słoneczna, wiatru, geotermalna oraz biomasa.

Energia słoneczna

Słońce codziennie dostarcza Ziemi ogromne ilości energii w formie promieniowania słonecznego – dlatego energia słoneczna to najobfitsze źródło energii odnawialnej. Do niedawna korzystanie z niej nie było możliwe dla wszystkich ze względu na wysoki koszt założenia instalacji. Dzisiaj staje się jednak coraz bardziej popularna dzięki panelom fotowoltaicznym, czyli takim, które przekształcają światło w energię elektryczną. Najpopularniejszym systemem wykorzystującym energię słoneczną są kolektory słoneczne, które przetwarzają energię słoneczną i tym samym podgrzewają wodę i ogrzewają dom. Można z nich korzystać przez cały rok, niezależnie od pory roku, lub sezonowo.

Energia wiatru

Ten rodzaj odnawialnego źródła energii za pomocą turbin wiatrowych przekształca energię wiatru w energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania budynków. Jeśli chcesz wytwarzać taką energię w swoim domu, to najlepiej sprawdzi się przydomowa elektrownia wiatrowa. Ma ona moc od 0,5 do 20 kW i może być używana na niewielkich powierzchniach. Oprócz tego nie powoduje hałasu, jest tania w montażu i utrzymaniu.

Energia geotermalna

Energia geotermalna to inaczej ciepło z wnętrza ziemi pochodzące z naturalnego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Jest możliwa dzięki pompom ciepła, które pobierają ciepło z gruntu, wody lub powietrza (obieg pierwotny) i podgrzewają wodę w instalacji grzewczej (obieg wtórny). Pompy ciepła możesz wykorzystać do klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń.

Biomasa

Biomasą nazywane są substancje organiczne powstające w procesie fotosyntezy. To najtańsze w uzyskiwaniu źródło energii odnawialnej, którego przykładami mogą być:

  • pozostałości z przemysłu drzewnego,
  • słoma ze zbóż, z roślin oleistych lub strączkowych,
  • siano,
  • odpady organiczne – gnojowica, makulatura.

Spalanie biomasy jest dużo korzystniejsze niż spalanie paliw kopalnych, gdyż nie zawierają tyle szkodliwych pierwiastków, co węgiel. Biomasę spala się w specjalnych kotłach i dzięki temu uzyskuje się energię cieplną.

kolektor sloneczny wrocław

Odnawialne źródła energii w Polsce

W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 5% zapotrzebowania na energię. I tak na przykład:

  • w Polsce ekologiczna energia produkowana jest głównie z wody, biomasy, wiatru i słońca,
  • Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne – w naszym kraju jest zlokalizowanych 9 elektrowni geotermalnych,
  • w Polsce z 1 hektara użytków rolnych zbiera się rocznie około 10 ton biomasy (to równowartość około 5 ton węgla kamiennego).

Odnawialne źródła energii na Dolnym Śląsku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Idealnym przykładem produkowania odnawialnej energii we Wrocławiu jest Uniwersytet Przyrodniczy. Na frontowej ścianie budynku wykonano instalację fotowoltaiczną, której moc wynosi 80 kWp. Na dachu uniwersyteckiej pływalni z kolei znalazło się miejsce na 128 paneli fotowoltaicznych i 84 kolektorów słonecznych wspomagających ogrzewanie wody w basenie. Część paneli ustawiono pod innym kątem niż cała instalacja po to, aby móc sprawdzić inne warianty ustawienia.

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich jest czwartym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce. Zapewnia ekologiczny prąd około 400 tysiącom mieszkańców należących do niego gmin (Domaniów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów).  Wcześniejsze trzy klastery to:

  • Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej,
  • Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich,
  • Izerski Klaster Energii Odnawialnej.

Takie gminy nazywane są wyspami energetycznymi, ponieważ dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii uzyskują całkowitą samowystarczalność.