Czym jest gruz?

Do gruzu zaliczamy wszelkie pozostałości po wyrobach ceramiki budowlanej. Mogą to być na przykład:

  • potłuczone pustaki,
  • dachówki,
  • skute płytki,
  • miałki tynk.

Prawo budowlane klasyfikuje gruz poremontowy ze względu na zawarte w nim materiały na trzy grupy.

  • Grupa pierwsza – są to fragmenty betonu, cegiełlub
  • Grupa druga – są to zmieszane odpady wyszczególnione w grupie pierwszej. Grupa ta dopuszcza także występowanie folii, opakowań plastikowych, butelek PET, drewna, złomu lub szkła.
  • Grupa trzecia – to poszerzenie grupy drugiej o obecność worków, wiader po malowaniu, styropianu, a także innych pobocznych odpadów poremontowych.

Sposoby na utylizację gruzu

Gruz jest jednym z bardziej uciążliwych odpadów. Trzymany na posesji zajmuje sporo miejsca i wygląda niezbyt estetycznie, a przechowywanie go w mieszkaniu to pomysł wręcz irracjonalny. Na szczęście, istnieją jednak proste metody pozbycia się tego „problemu”.

Kontenery na gruz

Wypożyczenie od zawodowo zajmującej się tym firmy specjalnego pojemnika na odpady. W takiej sytuacji masz możliwość wyboru kontenera o interesującej Cię pojemności.

Samodzielne wywiezienie gruzu

Możesz samemu wywieźć gruz do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Takie punkty działają w każdej gminie. Adresy tych miejsc znajdziesz na stronach internetowych Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Oddanie gruzu osobom prywatnym lub firmom

Takie ogłoszenia znajdziesz chociażby na lokalnych portalach lub w gazetach. Możesz też osobiście wybrać się w okolice nowo powstających inwestycji budowlanych – tam ogłoszenia o przyjęciu gruzu powinny znajdować się na ogrodzeniach lub billboardach.

Jak wygląda wywóz gruzu?

Wynajęcie kontenera na gruz to zdecydowanie najprostsze rozwiązanie problemu z gruzem zalegającym w domu lub na posesji. Przed wynajmem pojemnika powinieneś:

  • mniej więcej oszacować ilość odpadów,
  • określić ich charakter (posiłkuj się klasyfikacją gruzu).

Firma wynajmująca kontenery na gruz dostarczy Ci pojemnik o odpowiedniej wielkości oraz o właściwym przeznaczeniu. W umówionym terminie odbiorze od Ciebie napełniony zbiornik i wywiezie w wyznaczone miejsce.

Gdzie wywozi się gruz?

Firmy zajmujące się wywozem odpadów z reguły mają własne maszyny, które recyklingują gruz. Uzyskany w wyniku tego procesu materiał może zostać na przykład odsprzedany firmom budowlanym. Pokruszony beton i cegła jest bowiem znakomitym podkładem pod budowę chodników czy fundamentów. Analogicznie działają punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To, co jest możliwe do odzyskania, recyklingują, a resztę w sposób ekologiczny – utylizują.

Ile kosztuje wywiezienie gruzu?

Skorzystanie z punktu selektywnej zbiórki odpadów jest bezpłatne. Ponosisz jedynie koszty transportu gruzu do placówki. Osoby i firmy, które przyjmują gruz, również robią to za darmo. Przyjeżdżają, załadowują śmieci i odjeżdżają z nimi. Wynajęcie kontenera z kolei to sposób najłatwiejszy, ale i najdroższy ze wszystkich wymienionych. Cena najmu zależy bowiem od pojemności pojemnika oraz grupy odpadów. Zamówienie kontenera na gruz jest jednak najskuteczniejszym i zdecydowanie najszybszym sposobem pozbycia się zalegających odpadów pobudowanych. W takim momencie cała Twoja odpowiedzialność za odpady przechodzi na firmę.