Mianem recyklingu określa się metodę ochrony środowiska naturalnego, której fundamentalnym celem jest zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz ograniczenie ilości powstających odpadów. Opis recyklingu znajdziemy w ustawie  odpadach z dnia 27 kwietnia 2011 roku, która recyklung określa jako odzysk polegający na przetwarzaniu substancji oraz materiałów zawartych w odpadach do uzyskania substancji lub materiałów.

Przedsiębiorstwo Eko-Logis oferuje swoim klientom usługę recyklingu we Wrocławiu gwarantując sprawną i elastyczną obsługę, terminowość odbiorów odpadów oraz wystawianie faktury VAT.