Lokalny Program Osłonowy, który jest częścią Wrocławskiego Programu Antysmogowego, pomoże wrocławianom w wymianie pieców węglowych na ogrzewanie niskoemisyjne. Na początku lipca Rada Miasta podjęła uchwałę, w której wspiera działania dążące do zmniejszenia kosztów, jakie mieszkańcy miasta poniosą w związku z wymianą pieców.

Co jest celem programu?

Wrocławski magistrat, a konkretnie Departament Spraw Społecznych, występuje naprzeciw obawom mieszkańców, którzy obawiają się, że wymiana źródła ogrzewania może podnieść koszty ich bieżącego utrzymania. Lokalny Program Osłonowy ma polegać na wprowadzeniu systemu dofinansowań dla osób  uboższych, które od początku roku 2018 zdecydowały się wymienić piec opalany węglem na niskoemisyjny system ogrzewania. Uchwała zakłada, że do niskoemisyjnego systemu ogrzewania zaliczają się:

  • miejskie sieci ciepłownicze,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie olejowe.

Na jakie dopłaty mogą liczyć wrocławianie?

Wysokość dopłaty będzie uzależniona od wysokości dochodu, a także powierzchni mieszkania. Dla osób mieszkających samotnie górny próg dochodu ustalony jest na 3487 złotych netto. W przypadku rodzin, wysokość dochodu nie może przekraczać 2750 złotych netto na osobę. Wysokość dofinansowania będzie rosnąć wraz ze spadkiem dochodu mieszkańców.

Pełne wsparcie – dla kogo?

Mieszkańcy Wrocławia, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, mogą liczyć na pełne dofinansowanie, niezależnie od wielkości mieszkania. Należą do nich:

  • osoby najuboższe,
  • osoby ze znacznym orzeczeniem niepełnosprawności,
  • osoby poruszające się na wózku inwalidzkim,
  • osoby, których niepełnosprawność wymaga mieszkania w osobnym pokoju.

Co mówią nowe przepisy?

Od 1 lipca 2018 roku we Wrocławiu oraz na terenie całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy mają zakaz palenia w piecach najgorsze jakości paliwami stałymi, a także instalowania nowych kotłów na paliwa stałe.

Firma Ekologis oferuje profesjonalny i szybki demontaż pieców kaflowych w domach i mieszkaniach. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.