Segregowanie śmieci i recykling to wciąż popularne tematy, zwłaszcza w kliku ostatnich latach. Według raportów Komisji Europejskiej w 2010 w przeliczeniu na osobę wygenerowaliśmy ponad 4 tysiące kilogramów śmieci. W ten sposób Polska znalazła się na 13. miejscu pod względem ilości odpadów.

Mniej nie zawsze znaczy lepiej

Mimo że ilość wygenerowanych śmieci na osobę w naszym kraju jest niższa niż średnia unijna (wynosi około 4 500 kilogramów), to wciąż mamy duży problem z recyklingiem odpadów. Okazuje się, że w 2012 roku udało się nam przetworzyć tylko 13% odpadów, gdzie średnia dla Unii Europejskiej wynosiła 27%.

Czym jest recykling

Recykling to silnie powiązana z ochroną środowiska metoda przetwarzania śmieci, dzięki której dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem naszej cywilizacji, a naturą oraz nie zmniejszamy zasobów naturalnych surowców. Drugim głównym celem recyklingu jest zmniejszenie ilości odpadów.

Inaczej mówiąc, recykling to odzyskanie jak największej ilości materiałów i ponowne ich użycie. Najbardziej znanym przykładem jest skup makulatury, puszek lub butelek.

Wszystkie przepisy prawne dotyczące segregacji odpadów znajdują się w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

Wpływ segregacji śmieci na środowisko jest ogromny, dlatego powstaje tak dużo kampanii, akcji promocyjnych i dyskusji na ten temat.

Najważniejsze zalety recyklingu

  • Zmniejszenie ilości śmieci, które zalegają na wysypiskach.
  • Zmniejszanie ilości nielegalnych wysypisk śmieci.
  • Oszczędzanie energii, surowców i pieniędzy dzięki powtórnemu wykorzystaniu materiałów.
  • Dbanie o czystość i ochronę środowiska.

 

Mimo że Polska wciąż wprowadza nowe rozwiązania i ustawy o recyklingu, przetwarzanie odpadów komunalnych nadal jest słabo rozwinięte w naszym kraju. Z tego powodu tak ważne jest, aby każda rodzina zajmowała się segregacją odpadów już we własnym domu. Jeśli jeszcze w Twoim domu nie ma zwyczaju segregacji śmieci zacznij od najprostszych rzeczy.

Stare gazetki reklamowe, książki, katalogi i tekturowe pudła przechowuj w jednym miejscu i wyrzucaj do niebieskiego pojemnika.

Plastikowe kubeczki, butelki i opakowania wyrzucaj do żółtego pojemnika.

W większości sklepów z artykułami domowymi dostępne są kosze ułatwiające sortowanie odpadów bez konieczności znajdowania miejsca w kuchni dla dodatkowego kosza na śmieci.

 

kosz na śmieci

 

Pamiętaj, że nawet jedna osoba więcej dbająca o zwiększenie udziału w gospodarce ilości surowców wtórnych przyczynia się do ochrony środowiska oraz dba o czystość w swoim otoczeniu. Pamiętaj, że segregując śmieci, wpływasz nie tylko na swoje otoczenie, ale i na cały ekosystem.

Wielka Pacyficzna Plama Śmierci

Prawie 6 bilionów butelek, folia, sieci rybackie i inne śmieci tworzą ogromną, dryfującą wyspę, która została odkryta w 1997 roku przez Charlesa Moore’a. Już wtedy jej wielkość była porównywalna do obszarów zajmowanych przez stan Teksas. Na świecie istnieje obecnie 5 takich śmieciowych obiektów. Śmieci wyrzucane przy nabrzeżach dryfują, aby potem zostać wciągnięte przez wiry oceaniczne, z których już wydostać się nie mogą. W ten sposób zaczynają tworzyć się śmieciowe twory, które przyczyniają się do śmierci wielu gatunków ryb, ptaków i innych organizmów.

śmieci

Aby nie dopuścić do powstawania tego typu zjawisk, bardzo ważna jest odpowiedzialność ekologiczna. Technologia nie jest bowiem zagrożeniem dla świata, jeśli korzysta się z niej umiejętnie i świadomie. Dodatkowo potrafi znacząco ułatwić dbanie o środowisko – w wielu aspektach to tylko dzięki niej zauważamy pozytywne zmiany. Niestety, nie dla wszystkich taka kolej rzeczy jest oczywista. Istnieje wiele firm i osób, dla których odpowiedzialność ekologiczna jest tylko pustym sloganem.

Zmiany na świecie, a działalność człowieka

Efekt cieplarniany, wycieki ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej, coraz więcej zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt, masowe wycinki lasów tropikalnych  – to tylko niektóre szkody, jakich dopuścił się człowiek wobec środowiska naturalnego. Jeśli nie podejmiemy bardziej konkretnych kroków w kwestii ochrony naszego środowiska i nie zaczniemy promować odpowiedzialności ekologicznej, najprawdopodobniej będziemy musieli w przyszłości zmierzyć się z jeszcze gorszymi konsekwencjami naszych czynów.

Czym jest odpowiedzialność ekologiczna

Jest to świadome i czynne kontrolowanie swoich działań, które w konsekwencji mogą stać się dobrym przykładem i inspiracją dla innych. Oznacza to bezpośrednią interwencję na każdym etapie produkcyjnym – w przedsiębiorstwie, jak również w naszym osobistym życiu. Ochrona środowiska naturalnego pozostanie dominującym przedmiotem sporów w nadchodzących latach. Już teraz badania dotyczące energii odnawialnej stanowią największy odsetek projektów w placówkach naukowych. Odpowiedzialność ekologiczna oznacza, że wszystko, czym zajmuje się firma, zostaje uwzględnione w aspekcie dbania o środowisko. Dotyczy to siedzib, pracowników, marketingu, produkcji, a także klientów, dostawców i akcjonariuszy.

Jak działać w ramach odpowiedzialności ekologicznej

W celu ciągłej poprawy działalności w zakresie ochrony natury, przedsiębiorstwa wprowadzają system zarządzania środowiskiem zgodnie z następującymi kryteriami.

  • Zachowanie odpowiedzialne za środowisko naturalne staje się zasadniczą częścią filozofii, która przyczynia się w dużym stopniu do długoterminowego sukcesu.
  • Trzy najistotniejsze wartości firmy to: zarządzanie zasobami, odpowiedzialność i innowacj. Wartości te mają również zastosowanie w odniesieniu do środowiska.
  • Ekologia i gospodarka pozostają w rozsądnej równowadze, co nie pozwala na nieracjonalne wykorzystywanie materiałów naturalnych.
  • Funkcjonowanie osób i firm odbywa się w sposób zgodny z prawem; dodatkowo wciąż powinno być udoskonalane.
  • Innowacje pozwalają na poprawę produktów i działań przy użyciu środków ochrony środowiska. Celem jest określenie i poprawa efektywności ekologicznej oraz osiągnięcie produkcji wolnej od odpadów poprzez zamknięcie cyklu odzyskiwania substancji.


Czy zmiana zachowania jednej osoby może mieć znaczenie globalne?

Oczywiście! Należy zdawać sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność ekologiczną można osiągnąć i polepszyć tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy, w tym kierownictwo, aktywnie uczestniczą w zmianach. Nie oznacza to jednak, że decyzje i poglądy jednej osoby nie mają znaczenia. Promowanie ekologicznego zachowania jest jednym z najważniejszych zadań. Pamiętajmy o tym, że pozytywne zmiany zawsze wychodzą od jednostek, dopiero później mogą odbić się głośnym echem na całym świecie!