Segregowanie śmieci i recykling to wciąż popularne tematy, zwłaszcza w ciągu kliku ostatnich lat. Według raportów Komisji Europejskiej w 2010 w przeliczeniu na osobę wygenerowaliśmy ponad 4 000 kg śmieci. W ten sposób Polska znalazła się na 13 miejscu pod względem ilości odpadów.

Mniej nie znaczy lepiej

Mimo, że ilość wygenerowanych śmieci na osobę w naszym kraju jest niższa niż średnia unijna (wynosi ona około 4 500 tysięcy kilogramów) to wciąż mamy duży problem z recyklingiem odpadów. Okazuje się, że w 2012 roku udało się nam przetworzyć tylko 13% odpadów, gdzie średnia dla Unii Europejskiej wynosiła 27 procent.

Czym tak właściwie jest recykling?

Recykling to silnie powiązana z ochroną środowiska metoda przetwarzania śmieci, dzięki czemu nie zmniejszamy zasobów naturalnych surowców oraz dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem naszej cywilizacji a naturą. Drugim głównym celem recyklingu jest także zmniejszenie ilości odpadów.

Inaczej mówiąc recykling to odzyskanie jak największej ilości materiałów i ponowne ich użycie. Najbardziej znanym przykładem jest skup makulatury, puszek lub butelek.

Wszystkie przepisy prawne dotyczące segregacji odpadów znajdują się w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

Wpływ segregacji śmieci na środowisko jest ogromny, dlatego powstaje tak dużo kampanii, akcji promocyjnych i dyskusji na ten temat.

Największe zalety recyklingu:

– zmniejsza się ilość śmieci, które zalegają na wysypiskach

– zmniejsza się ilość nielegalnych wysypisk śmieci

– dzięki powtórnemu wykorzystaniu materiałów oszczędza się energię, surowce i pieniądze

– dbamy o czystość i ochronę środowiska

Mimo że Polska wciąż wprowadza nowe rozwiązania i ustawy o recyklingu, przetwarzanie odpadów komunalnych nadal jest słabo rozwinięte. Z tego powodu tak ważne jest, aby każda rodzina zajmowała się segregacją odpadów już we własnym domu. Jeśli jeszcze w Twoim domu nie ma zwyczaju segregacji śmieci zacznij od najprostszych rzeczy:

– stare gazetki reklamowe, książki, katalogi i tekturowe pudła przechowuj w jednym miejscu i wyrzucaj do NIEBIESKIEGO pojemnika

– plastikowe kubeczki, butelki i opakowania wyrzucaj do ŻÓŁTEGO pojemnika.

W większości sklepów z artykułami domowymi dostępne są kosze ułatwiające sortowanie odpadów bez konieczności znajdowania miejsca w kuchni dla dodatkowego kosza na śmieci.

kosz na śmieci

Pamiętaj, że nawet jedna osoba więcej dbająca o zwiększenie udziału w gospodarce ilości surowców wtórnych przyczynia się do ochrony środowiska, zwierząt i dba o czystość w swoim otoczeniu.

Wielka Pacyficzna Plama Śmierci

Prawie 6 bilionów butelek, folia, sieci rybackie i inne śmieci tworzą ogromną, dryfującą wyspę, która została odkryta w 1997 roku przez Charlesa Moore’a. Już wtedy jej wielkość była porównywalna do obszarów zajmowanych przez stan Teksas. Na świecie istnieje obecnie 5 takich śmieciowych obiektów. Śmieci wyrzucane przy nabrzeżach dryfują, aby potem zostać wciągnięte przez wiry oceaniczne z których już wydostać się nie mogą.

śmieci

W ten sposób zaczynają tworzyć się śmieciowe twory, które przyczyniają się do śmierci wielu gatunków ryb, ptaków i innych organizmów.

Pamiętaj, że segregując śmieci wpływasz nie tylko na swoje otoczenie, ale cały ekosystem.