Wydarzenie to współorganizowane jest z Carbon Solutions Poland, a cała akcja ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w kwestii ochronnych naszych rodzimych drzewostanów i zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza.

W czasie trwania akcji wystarczy wskazać miejsce, gdzie według Ciebie drzewa są najbardziej potrzebne.

Jak to zrobić?

  1. Przesyłasz zdjęcia wybranego przez siebie miejsca.
  2. Podajesz powód, dlaczego akurat to miejsce potrzebuje drzew.
  3. Więcej informacji znajdziesz na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1734071436822097/?active_tab=highlights

Decyzja o wyborze miejsca podejmowana jest na podstawie ilości komentarzy pojawiających się pod daną propozycją.

Akcja to odpowiedź na rosnący problem zanieczyszczeń i smogu w polskich miastach. W wybranym miejscu posadzone zostaną silne i szybko rosnące drzewa, które generują nawet 10-krotnie więcej tlenu. Inicjatywa ma przede wszystkim zachęcić każdą osobę do aktywnego udziału w ochronie środowiska.

Jesteśmy, jak najbardziej za!