W części pierwszej Historia wywozu odpadów – jak radzono sobie ze śmieciami w przeszłości? cz.1  opisaliśmy czasy od starożytności do późnego średniowiecza. W części drugiej podejmiemy się opisania czasów od XVI do połowy XX w.

Średniowiecze można nazwać najbardziej brudnym okresem historii. Epidemie chorób, spowodowane między innymi zalegającymi odpadami, były na porządku dziennym. Dopiero pod koniec XV w. zaczęto zwracać uwagę na ten problem.

W XVI wieku nastąpił duży postęp w gospodarce odpadami. W dużych europejskich miastach nastąpiło wiele przełomowych zmian. We Paryżu i Amsterdamie wprowadzono pierwsze pojemniki na odpady. W innych miastach zaczęto wprowadzać nakaz utrzymywania miejsc publicznych w czystości.

W wieku XVIII. nastąpił kolejny przełom. Zaczęto tworzyć pierwsze zorganizowane miejsca wywozu odpadów, czyli znane nam wysypiska. Dodatkowo składowane odpady były dezynfekowane różnymi substancjami (np. chlorem).

XIX stulecie to chwilowy regres w kwestii ekologii i czystości. Rewolucja przemysłowa, która zaowocowała masowym powstawaniem dużych zakładów przemysłowych mocno uderzyła w warunki sanitarne i czystość dużych miast. Ludzie mieli jednak świadomość tego, że zanieczyszczenie środowiska stanowi naprawdę duże zagrożenie. Władze miast zaczęły podejmować działania w celu poprawy sytuacji sanitarnej. Wywóz śmieci zaczął być finansowany ze środków publicznych, zaczęto również budować pierwsze spalarnie odpadów.

W XX w. ludzie zrozumieli, że przetwarzanie i wywóz odpadów mogą być opłacalne. Na początku tego stulecia zaczęły powstawać pierwsze prywatne firmy zajmujące się transportem odpadów i sprzątaniem. Do wywozu śmieci zaczęto używać ciężarówek, wymyślono też pierwsze kontenery na śmieci. W 1937 roku nastąpił przełom w wywozie odpadów. George Demster wymyślił system, który jest prekursorem obecnych kontenerów.  Zostały one wyposażone w kółka,natomiast w samochodzie odbierającym odpady zamontowano odpowiednie mocowanie, które podnosi pojemnik i wysypuje jego zawartość do ciężarówki.

W 1950 roku Harry Wasylyk z Kanady wynalazł pierwsze worki na śmieci, które funkcjonują do dziś.
Kolejne lata to głównie rozwój recyclingu i ekologii. Zaczęto dużo inwestować w sortowanie odpadów i ich odpowiednie przetwarzanie.

Ludzie stawali się co raz bardziej odpowiedzialni za jakość otaczającego ich środowiska, a wynika to z większej wiedzy o nim i determinacji do zachowania go w jak najlepszym stanie.