Utylizacja odpadów: Recykling butelki PET

Butelki wykonane z plastiku są jednym z najbardziej problematycznych odpadów, choć procent ich odzysku stale rośnie. Proces recyklingu PET (politereftalanu etylenu) składa się z kilku etapów:

Proces recyklingu zaczyna się od wyrzucenia butelki do odpowiedniego pojemnika lub kontenera na śmieci.

(Więcej o klasyfikacji odpadów możesz przeczytać w artykule: segregacja śmieci)

Warto pamiętać o tym, że przed wrzuceniem butelki do pojemnika należy ją odkręcić i zgnieść. Następnie trafiają one do sortowni, gdzie są oddzielane od innych odpadów (kapsle, zakrętki itp.) , dokładnie czyszczone i segregowane np. na różne kolory.

W kolejnym etapie wyodrębnione butelki trafiają do specjalnej maszyny, w której są rozdrabniane na płatki PET, które są po raz kolejny czyszczone z resztek etykiet.

Czyste płatki politereftalanu etylenu są następnie poddawane regranulacji, w wyniku czego powstaje regranulat PET.

Przetworzone w ten sposób butelki można wykorzystać do wytworzenia innych produktów takich jak: izolacyjne materiały budowlane, ubrania, kurtki, śpiwory, części samochodowe, sprzęt sportowy, różnego rodzaju folie.

Mimo wielu zastosowań odzyskanego politereftalanu etylenu nadal produkuje się dużo więcej nowych butelek niż przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem są w stanie przetworzyć.