Czym jest karta przekazania odpadów?

Przede wszystkim karta przekazania odpadów jest niezbędnym dokumentem dla firm budowlanych i produkcyjnych, które podlegają kontroli w obszarze produkowanych odpadów.

Ważna informacja: Osoby fizyczne są zwolnione z obowiązku przygotowania karty przekazania odpadów. Z prowadzenia ewidencji wywozu śmieci zwolnione są także wytwórcy odpadów komunalnych.

Karty są wystawiane głównie w celu kontroli firm wytwarzających duże ilości śmieci lub odpadów. W takiej formie powstają trzy kopie dokumentu:

 • dla firmy produkcyjnej lub budowlanej
 • dla firmy przewożącej odpady
 • dla firmy utylizującej śmieci

Taką kartę trzeba przekazywać za każdym razem, kiedy śmieci przekazywane są do firmy zajmującej się pozbywaniem się odpadów. Jeśli firma ma dużo odpadów warto zastanowić się, czy bardziej korzystnym rozwiązaniem nie będzie wystawienie karty pod koniec miesiąca.

Co musi znaleźć się w karcie przekazania odpadów:

 1. Dane trzech podmiotów – nazwa, adres i numer REGON:
  1. Posiadacza odpadu
  2. Transportującego odpad
  3. Odbierającego odpad
 2. Miejsce przeznaczenia odpadów.
 3. Sposób utylizacji – kod i rodzaj odpadu.
 4. Podpisy i pieczątki osób/firm biorących udział w przekazywaniu i transporcie odpadów.

Z pewnością jest to pewnego rodzaju utrudnienie dla firm, ale dzięki temu łatwiej sprawdzać, co dzieje się z odpadami po opuszczeniu przez nie fabryki.

Ponieważ firma EKO-LOGIS zajmuje się wywozem śmieci, gruzu i różnego rodzaju odpadów na terenie całego Dolnego Śląska już od kilku lat jesteśmy w stanie pomóc w wypełnieniu KPO (Karty Przekazania Odpadu).

Na naszej stronie znajdziesz także wzór do pobrania – karta przekazania towaru. Informacje o tym co powinno znaleźć się w takiej karcie dokładnie określone jest w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 roku.