Kolory segregacji – do czego służą?

Obowiązek segregacji śmieci dotyczy wszystkich mieszkańców Polski w mniejszym lub większym stopniu – w zależności od decyzji władz gminy i przyjętego sposobu pozyskiwania wybranych frakcji odpadów. W całym procesie utrzymania porządku w gospodarstwie domowym kluczowe znaczenie ma znajomość kolorów koszy do segregacji.

Dzięki oznaczeniu pojemników do segregacji śmieci wg kolorów czynności te przebiegają sprawniej i z większą korzyścią dla środowiska. Wyrzucanie śmieci do kolorowych pojemników pozwala zgromadzić odpady o podobnych właściwościach, co przekłada się na większą oszczędność czasu pracowników w sortowniach oraz podnosi szansę na udany recykling. Jakie są kolory segregacji dla poszczególnych rodzajów śmieci?

cztery małe kolorowe kubły na śmieci

Pojemnik na szkło – kolor zielony

Kosze do segregacji szkła mają zielony kolor, przeważnie o butelkowym odcieniu. Pojemniki służą segregacji szklanych odpadów opakowaniowych m.in. szklanych słoików, butelek po napojach bezalkoholowych, butelek po alkoholu oraz po płynnych produktach spożywczych, takich jak mleko lub olej. Do pojemnika na szkło w kolorze zielonym można również wrzucać szklane opakowania po lekach lub kosmetykach. Należy pamiętać jednak, że wymienione odpady nie powinny zawierać pozostałości produktów i przed wyrzuceniem ich do kosza powinno się je przepłukać. Niewskazane są również zakrętki, etykiety lub kapsle pozostawione przy opakowaniach.

Pojemnik na papier – kolor niebieski

W segregacji odpadów kolory niebieskie odpowiadają pojemnikom na odpady papierowe. Do takich koszy możemy wrzucać pojedyncze kartki (papier biurowy), gazety, czasopisma i katalogi, zeszyty, książki, a także sztywniejsze opakowania po kosmetykach, perfumach czy innych produktach. W niebieskim pojemniku mogą znaleźć się również opakowania kartonowe i tektura – warto jednak pamiętać, aby wszystkie odpady papierowe przed wyrzuceniem do kosza były suche i czyste. Nie można wyrzucać zabrudzonych kartonowych opakowań np. po mleku lub innych napojach, podobnie jak zużytych chusteczek oraz pieluch niemowlęcych.

Jaki kolor kosza na plastik i metale?

Tworzywa sztuczne oraz wybrane rodzaje metali (najczęściej w formie opakowań) można wyrzucać do pojemnika w kolorze żółtym. Jak segregować plastik i metale? W koszu mogą znaleźć się plastikowe butelki (odkręcone i zgniecione), nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików, opakowania po produktach spożywczych, puszki po konserwach, folia aluminiowa, reklamówki i worki, opakowania po kosmetykach i środkach czystości oraz opakowania składające się z różnych warstw materiałów m.in. kartony po sokach. W przypadku obecnej zawartości opakowanie przed umieszczeniem w koszu należy opróżnić i w miarę możliwości przepłukać wodą.

Należy zachować szczególną ostrożność przy wyrzucaniu opakowań po aerozolach, odświeżaczach powietrza, nawozach do roślin czy farbach. Wymienione śmieci należą do grupy odpadów niebezpiecznych i wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed przekazaniem do utylizacji.

Odpady zmieszane – jaki kolor pojemnika?

Pojemnik na odpady zmieszane występuje w czarnym lub szarym kolorze. Do zmieszanych śmieci należą wszystkie pozostałości odpadów z gospodarstwa domowego, które trudno zakwalifikować do pozostałych frakcji śmieci. W czarnym koszu powinny znaleźć się m.in. pozostałości po procesie zamiatania, torebki po herbacie, paragony i papier do pieczenia, zużyte chusteczki, pieluchy i materiały higieniczne, stłuczone naczynia ze szkła, tekstylia, obuwie, skórzane produkty, pozostałości po procesie wypróżniania zwierząt oraz zawartość kuwety.

Kolory segregacji śmieci bio i odpadów zielonych

Brązowe kolory segregacji są zarezerwowane dla odpadów bio tzw. odpadów biodegradowalnych. W takich pojemnikach można składować resztki warzywne i owocowe pozostałe po procesie przyrządzania posiłków, wybrane resztki jedzenia (bez mięsa i kości), zwiędłe i ususzone kwiaty, a także ścięte trawy, drobne gałązki, liście i kwiaty. Wśród odpadów bio nie mogą znaleźć się domieszki innych materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Segregacja śmieci – kolory worków

Kolory segregacji obejmują również worki na śmieci – takie rozwiązanie pozwala łatwiej zadbać o składowanie odpadów według właściwości wybranej partii w domu (przed umieszczeniem ich w odpowiednim pojemniku). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – kolory worków odpowiadają kolorom pojemników do segregacji:

  • worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier” – odpady z papieru,
  • worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło” – odpady ze szkła,
  • worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa” – odpady z plastiku i metali,
  • worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” – odpady biodegradowalne,
  • worki czarne – przeznaczone do składowania odpadów zmieszanych.

W przypadku rozróżnienia frakcji odpadów ze szkła na szkło bezbarwne i szkło kolorowe należy wykorzystać worki białe z napisem „Szkło bezbarwne” oraz worki zielone z napisem „Szkło kolorowe” dla wybranej sekcji odpadów.