Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystywanie nie jest związane z długotrwałym niedoborem. Ich przeciwieństwem są nieodnawialne źródła energii, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli lub wcale (ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny). Odnawialne źródła energii wspomagane są dotacjami i źródłami finansowania. Do tej grupy należą wszystkie zasoby odnawiające się w krótkim czasie: energia słoneczna, wiatru, geotermalna oraz biomasa.

Energia słoneczna

Słońce codziennie dostarcza Ziemi ogromne ilości energii w formie promieniowania słonecznego – dlatego energia słoneczna to najobfitsze źródło energii odnawialnej. Do niedawna korzystanie z niej nie było możliwe dla wszystkich ze względu na wysoki koszt założenia instalacji. Dzisiaj staje się jednak coraz bardziej popularna dzięki panelom fotowoltaicznym, czyli takim, które przekształcają światło w energię elektryczną. Najpopularniejszym systemem wykorzystującym energię słoneczną są kolektory słoneczne, które przetwarzają energię słoneczną i tym samym podgrzewają wodę i ogrzewają dom. Można z nich korzystać przez cały rok, niezależnie od pory roku, lub sezonowo.

Energia wiatru

Ten rodzaj odnawialnego źródła energii za pomocą turbin wiatrowych przekształca energię wiatru w energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania budynków. Jeśli chcesz wytwarzać taką energię w swoim domu, to najlepiej sprawdzi się przydomowa elektrownia wiatrowa. Ma ona moc od 0,5 do 20 kW i może być używana na niewielkich powierzchniach. Oprócz tego nie powoduje hałasu, jest tania w montażu i utrzymaniu.

Energia geotermalna

Energia geotermalna (geotermia) to znajdująca się pod powierzchnią Ziemi energia cieplna skał, wody oraz gruntu. Jest pozyskiwania za pomocą wierceń. W 2016 roku rząd dostrzegł zalety pozyskiwania tej energii i wsparł finansowo prace inwestycyjne z nią związane. Dzięki temu w Polsce nadano jej znacznie wyższą rangę niż miała wcześniej.

zaproszenie na VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny Zakopane

Zalety geotermii

Geotermia nie szkodzi środowisku, ponieważ nie powoduje żadnych zanieczyszczeń. Do innych zalet energii geotermalnej zalicza się ciągłą dostępność bez względu na warunki atmosferyczne oraz niskie koszty eksploatacji. Więcej informacji na temat jej zalet będzie można usłyszeć na tegorocznym VI Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym.

Najważniejsze informacje dotyczące Kongresu Geotermalnego

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbędzie się w Zakopanem w dniach 23-25 października 2018 roku. To najważniejsze wydarzenie w kraju dotyczące geotermii. Jest ono przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem wód geotermalnych, zwłaszcza naukowców, przedsiębiorców, inwersorów, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, studentów czy doktorantów. Poprzednie pięć edycji Kongresu odbywało się w latach 2007, 2009, 2011, 2013 i 2016. Wówczas patronat nad nimi obejmował Główny Geolog Kraju oraz Minister Gospodarki i Marszałkowie Województw, na terenie których odbywały się Kongresy (mazowieckie, łódzkie, małopolskie, dolnośląskie).

Jaka tematyka będzie poruszana na Kongresie

Na sierpniowym wydarzeniu w Zakopanem będziesz mógł zapoznać się z funkcjonowaniem geotermalnych uzdrowisk i ośrodków rekreacyjnych w Polsce oraz zobaczyć, jakie przynoszą korzyści. Dowiesz się również o kierunkach rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Specjaliści na Kongresie będą także rozmawiać o:

 • sukcesach, problemach, rozwoju oraz perspektywach geotermii w Polsce,
 • ciepłowniach geotermalnych w Polsce,
 • pompach ciepła w geotermii,
 • podziemnym magazynowaniu ciepła i chłodu.

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny podsumuje dotychczasowe dokonania w zakresie rozwoju wykorzystania wód i energii geotermalnej. Specjaliści przedstawią wyniki licznych badań, a także propozycje nowych projektów. Grono znawców geotermii obecne na Kongresie będzie rozmawiało na temat dalszego jej rozwoju w Polsce oraz wsparciu rządu w odniesieniu do tego tematu.

Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Kongresu

 • Szósta edycja wydarzenia odbędzie się w Zakopanem.
 • Termin Kongresu: 23-25 października 2018 roku.
 • Opłata za Kongres obejmuje udział w sesjach Kongresu, materiały kongresowe oraz posiłki obiadowe.
 • Opłata nie obejmuje noclegu. Uczestnicy rezerwują go we własnym zakresie.

Biomasa

Biomasą nazywane są substancje organiczne powstające w procesie fotosyntezy. To najtańsze w uzyskiwaniu źródło energii odnawialnej, którego przykładami mogą być:

 • pozostałości z przemysłu drzewnego,
 • słoma ze zbóż, z roślin oleistych lub strączkowych,
 • siano,
 • odpady organiczne – gnojowica, makulatura.

Spalanie biomasy jest dużo korzystniejsze niż spalanie paliw kopalnych, gdyż nie zawierają tyle szkodliwych pierwiastków, co węgiel. Biomasę spala się w specjalnych kotłach i dzięki temu uzyskuje się energię cieplną.

Odnawialne źródła energii w Polsce

W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 5% zapotrzebowania na energię. I tak na przykład:

 • w Polsce ekologiczna energia produkowana jest głównie z wody, biomasy, wiatru i słońca,
 • Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne – w naszym kraju jest zlokalizowanych 9 elektrowni geotermalnych,
 • w Polsce z 1 hektara użytków rolnych zbiera się rocznie około 10 ton biomasy (to równowartość około 5 ton węgla kamiennego).

Odnawialne źródła energii na Dolnym Śląsku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Idealnym przykładem produkowania odnawialnej energii we Wrocławiu jest Uniwersytet Przyrodniczy. Na frontowej ścianie budynku wykonano instalację fotowoltaiczną, której moc wynosi 80 kWp. Na dachu uniwersyteckiej pływalni z kolei znalazło się miejsce na 128 paneli fotowoltaicznych i 84 kolektorów słonecznych wspomagających ogrzewanie wody w basenie. Część paneli ustawiono pod innym kątem niż cała instalacja po to, aby móc sprawdzić inne warianty ustawienia.

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich jest czwartym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce. Zapewnia ekologiczny prąd około 400 tysiącom mieszkańców należących do niego gmin (Domaniów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów).  Wcześniejsze trzy klastery to:

 • Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej,
 • Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich,
 • Izerski Klaster Energii Odnawialnej.

Takie gminy nazywane są wyspami energetycznymi, ponieważ dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii uzyskują całkowitą samowystarczalność.