Czy użytkownik główny BDO musi mieć pełnomocnictwo?

Dostęp do platformy w ramach obsługi systemu BDO przysługuje użytkownikowi głównemu. Najczęściej jest to właściciel przedsiębiorstwa, czyli osoba fizyczna posiadająca zarejestrowaną działalność lub w przypadku spółki – osoba wskazana w KRS jako reprezentant spółki. Jeśli uprawnienia użytkownika głównego w ramach dostępu i obsługi systemu BDO nadano innej osobie, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi ona mieć udzielone pełnomocnictwo BDO.

Pełnomocnictwo do BDO – kiedy jest potrzebne?

Przyznanie pełnomocnictwa BDO odciąża właściciela firmy lub spółki uznanego za wytwórcę odpadów, jednak nie zwalnia z obowiązku ewidencyjnego. Warto pamiętać, że osoba uprawniona do załatwiania spraw formalnych w imieniu przedsiębiorstwa wraz z udzieleniem pełnomocnictwa BDO nie bierze odpowiedzialności za podejmowane działania. Dzięki wsparciu w sprawach administracyjnych pełnomocnik BDO może m.in. składać wnioski do rejestru BDO, prowadzić ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość. W przypadku wystawiania karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty ewidencji odpadów (KEO) pełnomocnictwo BDO nie jest wymagane.

Jak upoważnić kogoś do BDO?

Pełnomocnictwo do BDO można złożyć wraz z wnioskiem przesłanym poprzez system BDO w formie załącznika. Za udzielenie pełnomocnictwa odpowiedzialny jest wyłącznie właściciel firmy lub osoba upoważniona do reprezentacji firmy w KRS czy innym rejestrze. Pełnomocnictwo BDO można przyznać więcej niż jednej osobie.

Pełnomocnictwo BDO – jak wypełnić?

W dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące podmiotu udzielającego pełnomocnictwa wraz z numerami: KRS, NIP oraz REGON, a także dane personalne (imię i nazwisko) pełnomocnika. Poza słownym udzieleniem pełnomocnictwa, w dokumencie powinien znaleźć się również zakres czynności, które pełnomocnik może wykonywać w ramach dostępu do systemu BDO wraz z okresem obowiązywania pisma.

Pełnomocnictwo BDO można wypełnić na podstawie przygotowanego wzoru lub szablonu, a także przygotować w całości samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że dokument musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną przy użyciu podpisu zaufanego lub osobistego po weryfikacji certyfikatem kwalifikowanym.

Opłata za pełnomocnictwo BDO – gdzie wpłacić?

Do pełnomocnictwa składanego w systemie BDO należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Bez dokonania wpłaty i uwzględnienia załącznika pełnomocnictwo zostanie uznane za nieważne. Przelew najczęściej wykonuje się na numer konta bankowego urzędu miasta należącego do strefy Urzędu Marszałkowskiego danego województwa.
Opłata za pełnomocnictwo jest jednorazowa przy przyznaniu uprawnień jednej osobie na terenie wybranego województwa. Przy składaniu wniosku lub sprawozdania na terenie innych województw opłatę za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa BDO należy powtórzyć.

Dla naszych stały klientów oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie gospodarki odpadami!