Czym są kruszywa?

Kruszywa są sypkimi materiałami o ziarnistej budowie. Dzięki swoim właściwościom wykorzystywane są w szerokim zakresie budownictwa, budowy dróg oraz w ogrodzie. Do kruszyw zaliczamy, m.in. piasek, grys, żwir, otoczaki czy pospółkę. Głównym sposobem ich pozyskania są prace kopalniane oraz recykling, w którym konieczne jest poddanie ich mechanicznemu przetworzeniu oraz uszlachetnieniu. Ponowna obróbka kruszyw jest bardzo korzystna dla środowiska – najczęściej przerabiany jest gruz. Dzięki recyklingowi znacznie ograniczamy ilość odpadów budowlanych np. gruz betonowy ­– wpływa to również korzystnie na nasze środowisko. Ponowne użycie tego kruszywa zmniejsza eksploatację naturalnych surowców, które wykorzystuje się w pracach budowlanych.

Podział kruszyw

Kruszywa dzieli się na wiele kategorii – w zależności od ich pochodzenia, sposobu pozyskania, wielkości czy gęstości objętościowej.

Podział kruszyw ze względu na ich pochodzenie oraz sposób pozyskania

Kruszywa dzielimy na:

 • kruszywa naturalne – są to materiały pochodzenia mineralnego, które powstały w wyniku erozji skał (uległy rozdrobnieniu), bądź zostały uzyskane przez mechaniczne rozkruszenie skał litych; poddawane są one uszlachetnieniu (usuwaniu zanieczyszczeń pylistych, czyli ziaren wielkości do 0,05 mm).
 • kruszywa sztuczne – materiały te mają pochodzenie mineralne – poddawane są one jednak recyklingowi oraz obróbce termicznej, dzięki czemu powstają nowe kruszywa takie jak, np. kerazmyt (wypiekanie) czy glinoporyt (spiekanie).

Podział ze względu na wielkość ziaren

Przyjmując jako kryterium wielkość ziaren (ziarnistość kruszywa), kruszywo dzielimy je na:

 • kruszywa drobne – o wielkości ziaren mniejszych lub równych 4 mm,
 • kruszywa grube – o wielkości ziaren większej od 4 mm,
 • kruszywa o ciągłym uziarnieniu – są mieszanką kruszyw drobnych i grubych,
 • kruszywa „wypełniacze” – kruszywa, które mogą przejść przez sito 0,063 mm,
 • kruszywa naturalne – kruszywa pochodzenia rzecznego i lodowcowego o ziarnach wielkości od 0 do 8 mm.

Podział ze względu na gęstość objętościową

Gęstość objętościowa jest stosunkiem masy kruszyw do ich objętości. W takim wypadku materiały sypkie dzielimy na:

 • lekkie – gęstość mniejsza niż 1800 kg/m3,
 • zwykłe – gęstość od 1800 kg/m3 do 3000 kg/m3,
 • ciężkie – gęstość większa niż 3000 kg/m3.

Zastosowanie kruszyw w budownictwie

W branży budowlanej kruszywa służą głównie do tworzenia mieszanek betonowych. Materiały te często stanowią około 70% objętości betonu, dzięki czemu wpływają w dużym stopniu na właściwości mieszanki. Kruszywa posiadają odpowiedni stopień wilgotności oraz wysoką wytrzymałość. W zależności od rodzaju betonu wykorzystujemy różny rodzaj kruszyw. Do tworzenia zwykłego betonu używamy, m.in. żwiru, bazaltu i granitu. W przypadku mieszanki ciężkiej wykorzystujemy, np. baryt, magnetyt i limonit. Do najsłabszego rodzaju betonu odpowiednie są, np. węglanoporyty i kerazmyty. W budownictwie chętnie wykorzystywany jest również piasek – dzięki niemu wykonamy, m.in.:

 • zaprawy murarskie – cementowe, gipsowe, tynki,
 • masy budowlane – bitumiczne i kleje,
 • nasypy.

Kruszywa – idealnie do prac przydomowych i ogrodowych

Kruszywa są materiałami, które wykorzystamy w pracach przydomowych i ogrodowych. Dzięki swojej budowie i wytrzymałości znajdują one różne zastosowanie, m.in. jako podsypka czy ozdoba oczka wodnego – do takich prac przydatne są, np. piasek, żwir i grys.

Ozdoba oczka wodnego

Do dekoracji oczka wodnego często wykorzystywane są otoczaki – kamienie, które zostały poddane obróbce w celu naturalnego wygładzenia i zaokrąglenia. Dzięki temu nadają one naturalność naszemu oczku oraz podkreślają jego obecność w ogrodzie.

Wypełnienie przestrzeni ogrodowej

Kamienie i żwir są wykorzystywane do aranżacji ogrodu – najczęściej w miejscach, w których nie chcemy, aby rosła trawa lub chwasty. Nadają one walorów estetycznych naszemu ogrodowi, tworząc tło dla krzewów, kwiatów i drzewek.

Utwardzenie podjazdu

Bardzo ważne jest to, aby nasz podjazd był stabilny i twardy. Do jego podsypki warto wykorzystać piasekżwir lub pospółkę – gwarantują one dobre odprowadzanie wody, dzięki czemu na podjeździe nie powstaną kałuże.

Gdzie kupić kruszywa?

Jeżeli potrzebujemy kupić większą ilość materiałów do podsypki podjazdu czy aranżacji ogrodu, warto sprawdzić ofertę EKO-LOGIS, która posiada w ofercie kamień i kruszywa we Wrocławiu. W tym mieście  bez problemu dostaniemy interesujące nas materiały w dogodnej cenie.