Utylizacja odpadów – co to jest?

Do naszych obowiązków należy utylizacja odpadów. Duża część osób, nie wiem dokładnie na czym ten proces polega. Należy wyjść od pytania czy utylizacja jest w ogóle częścią gospodarki odpadami? Czy utylizacja i recykling można rozumieć zamiennie? Odpowiedź na to pytanie z punktu widzenia osoby, której nie kładziono różnic językowych od podstaw wydaje się błaha. Czy jednak tak jest ? Czy utylizacja odpadów ma jakiekolwiek znaczenie?

Utylizacja definicja

Słowo utylizacja znaczny nic innego jak wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Utylizacja podchodzi z języka francuskiego, a dokładniej brzmi „Utylization”.

Czym są surowce wtórne

Najprościej mówiąc są to odpady i wszelkie zużyte produkty nadające się do dalszego przekształcania.  Skoro pod pojęciem utylizacja odpadów rozumie się wykorzystanie odpadów jak surowców wtórnych, to czy to przypadkiem nie wiąże się z pojęciem takim jak odzysk odpadów? Czy utylizację przypadkiem nie rozumiemy zbyt potocznie jako zniszczenie odpadów? One będą zawsze, można je co najwyżej w jakiś sposób przekształcać. Pojawiać śmieci nam się będą wszędzie, bez względu na to jaką metodą będziemy je chcieli „potraktować”

Unieszkodliwianie odpadów

Unieszkodliwanie odpadów to szereg procesów technologicznych, które mają na celu zminimalizowanie do minimum zneutralizowanie wpływu odpadów na środowisko oraz organizmy żywe w tym przede wszystkim człowieka. Unieszkodliwianie odpadów powinno mieć miejsce wtedy, gdy w procesie produkcji nie udało nam się zastosować tzw. metody „zero waste”, czyli nie uniknęliśmy powstawania odpadów na jakichś etapach produkcji. Zgodnie z tą zasadą różne niepotrzebne rzeczy w różnych momentach wytwarzania produktu powinny być od razu zagospodarowywane, między innymi poddawane odzyskowi.

Utylizacja odpadów = odzysk odpadów

Utylizacja odpadów to nic innego jak odzysk odpadów. Należy pamiętać, że pojęcie odzysku odpadów jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych. Wiele osób upiera się, że utylizacja odpadów polega na wywozie danych odpadów w jedno miejsce i je tam zostawiają.

Czy spalanie odpadów jest przyjazne dla środowiska?

Wraz z rozwojem gospodarczym naszego kraju rośnie ilość produkowanych przez nas odpadów. To normalne zjawisko – kupujemy przecież coraz więcej i chętniej, a większość towarów jest zapakowana. I w tym momencie pojawia się pewien bardzo poważny problem – co zrobić z nadmiarem śmieci? Przecież niektóre z odpadów mogą rozkładać się nawet kilkaset lat.

Od pewnego czasu coraz głośniej mówi się w mediach o konieczności budowy spalarni śmieci. Nierzadko, już samym planom tego typu inwestycji, towarzyszą liczne protesty miejscowej ludności w obawie o możliwość potencjalnego zatrucia środowiska.

Należy przyznać, iż spalanie odpadów jest jedynym sposobem na pozbycie się ich w całości. Co jest niezwykle ważne z punktu widzenia każdego z nas, dym unoszący się z kominów spalarni jest bezwonny, a więc nie wpływa negatywnie na życie człowieka poprzez nieprzyjemny zapach. Ważny jest również jeszcze jeden aspekt. Mianowicie, popiół powstały w wyniku spalania śmieci może zostać wykorzystany na przykład przy budowie nowych dróg. Zatem nie dość, że dzięki spalarniom można pozbyć się niepożądanych odpadów, to jeszcze można dzięki nim uzyskać surowiec, który następnie zostanie wykorzystany na skalę przemysłową.

Czy spalanie śmieci jest więc bezpieczne? Na pewno tak, pod warunkiem, że dokonuje się je w specjalnie przeznaczonych do tego spalarniach, a nie w ognisku czy też domowym piecu, gdyż wówczas człowiek szkodzi nie tylko okolicznym roślinom i zwierzętom, ale także samemu sobie.

Utylizacja odpadów, a recykling

Należy zadać sobie pytanie, czym różni się utylizacja odpadów,a  recykling. Utylizacja odpadów komunalnych  jest to przede wszystkim metoda wykorzystania odpadów – materiały, które można ewentualnie wykorzystać podaje się recyklingowi, pozostałe odpadki i produkty uboczne, które się już do tego nie nadają lub są szkodliwe unieszkodliwia się przeważnie spalając.

Recykling jest to powtórne przetwarzanie odpadów. Metoda ta dąży do maksymalnego wykorzystania materiałów przy jak najmniejszych kosztach przetworzenia. Dzięki recyklingowi możliwe jest odzyskanie surowców z opadów. Głównym celem jest ochrona naturalnych surowców i zmniejszenie ilości odpadów.