Ustawa śmieciowa miała być krokiem w stronę ekologii, segregacji śmieci i recyclingu. W teorii wszystko wyglądało bardzo obiecująco, jednak rzeczywistość zweryfikowała ambitne plany twórców ustawy. Liczba osób segregujących odpady na własną rękę co prawda wzrosła, ale ponad połowa gospodarstw domowych nadal nie segreguje śmieci. Oczywiście cena za wywóz zmieszanych odpadów wzrosła.

Jak wynika z informacji udostępnianych przez Lasy Państwowe, po wejściu w życie przepisów „ustawy śmieciowej”, śmieci w lasach jest więcej.

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka.Po pierwsze deklaracje odnośnie wywozu śmieci składali zarządcy budynków, niewielu z nich zdecydowało się na wprowadzenie segregacji śmieci. Cena wywozu odpadów zmieszanych wzrosła, co skłoniło niektórych do nielegalnego wywozu śmieci do lasów.Kolejnym powodem może być bałagan związany z wprowadzeniem nowych przepisów.
Na początku było z tym sporo problemów. Śmieci często zalegały w kontenerach przez długi czas, niestety spowodowało to falę wywózki całych ton śmieci do lasów.

Jak informują Lasy Państwowe najczęściej wyrzucane są odpady z gospodarstw domowych, sprzęt AGD i RTV, złom, meble, gruz i przede wszystkim rzeczy od dużych gabarytach.

Śmieci zalegające w lasach są bardzo niebezpieczne. Toksyczne substancje w nich zawarte przedostają się do wód gruntowych i gleby, rozkład odpadów powoduje rozwój groźnych bakterii i grzybów. Ponadto nielegalne wysypiska są bardzo groźne dla zwierząt, które mogą poranić się ostrymi przedmiotami, połknąć torbę foliową, czy zatruć chemikaliami. Należy również wspomnieć o pozostawionych w lasach butelkach, czy kawałkach potłuczonego szkła, które często są przyczyną pożarów.

Wrocław walczy z nielegalnym wywozem śmieci zakładając monitoring oraz wysyłając do lasów patrole straży miejskiej. Oprócz tego są one skrupulatnie patrolowane przez Straż Leśną i Leśników. Za nielegalny wywóz odpadów Wrocław nakłada dokładnie takie same kary jakie obowiązują w całej Polsce. Zaczynają się od mandatu karnego w wysokości 500 zł, a w szczególnych przypadkach wynoszą nawet 1000zł.

Jeśli przeprowadzasz remont, robisz porządki, wymieniasz meble, sprzątasz strych, piwnicę, działkę – zdecydowanie bardziej opłacalne i ekologiczne jest zamówienie kontenera na odpady np. w firmie EKO-LOGIS we Wrocławiu. Jeśli policzysz wszystkie koszty, to, nawet nie zwracając uwagi na ekologię, jest to najtańszy sposób utylizacji odpadów które nie mieszczą się w standardowych kubłach. Kolejnym dobrym sposobem na pozbycie się złomu jest udanie się do punktu skupu surowców wtórnych.

Jak działają punkty skupu surowców wtórnych?

Punkty skupu surowców wtórnych, czy też skupy złomu, nie cieszą się w naszym kraju dobrą opinią i są raczej kojarzone bezdomnymi oddającymi puszki. To postrzeganie jest dowodem na to, jak bardzo Polska jest do tyłu za innymi państwami Unii Europejskiej, w których oddawanie surowców wtórnych jest na porządku dziennym.

Skupy surowców wtórnych w świetle prawa

Nasze prawo dotyczące gospodarki komunalnej, a w tym funkcjonowania skupów surowców wtórnych, nie jest jednolite z prawem Unii Europejskiej. Całe szczęście, Rząd ma plan, aby to zmienić.

Spójrzmy na podstawę prawną. Zgodnie z artykułem nr 3, ustawy nr 3 z 27 kwietnia 2001 r. dotyczącej odpadami (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź.zm.), pod pojęciem gospodarowania odpadami rozumie się:

  • zbieranie,
  • transport,
  • odzysk.

W tym także nadzór nad utylizacjom oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Zatem każda z metod zagospodarowania odpadów, powinna być poprzedzona selektywną zbiórką odpadów. Tyczy się to to również skupów złomu.

Gospodarką komunalną zajmują się odpowiednie organy, w przypadku miast, są to miejskie urzędy i odpowiednie wydziały, które czuwają nad skupami surowców wtórnych. Te z kolei są powoływane najczęściej przez wydział do spraw ochrony środowiska, który zleca podmiotom gospodarczym zezwolenie na:

  • gromadzenie,
  • skup,
  • transport
  • odzyskiwanie surowców wtórnych.

Prowadzenie takiego skupu nie jest proste i wiąże się ze spełnieniem wielu warunków oraz przestrzeganiem licznych przepisów, które określają wszelkie zasady zbierania i transportu odpadów, poza określeniem miejsca, sposobu magazynowania i transportu. Skupy surowców wtórnych muszą prowadzić jednak szczegółową ewidencję i prawidłowo dbać o miejsce składowania, w ten sposób, aby nie zaszkodzić środowisku naturalnemu.

Jak oddać surowce wtórne?

To prostsze niż się wydaje, a pomimo tego, wciąż można spotkać z niechlubną praktyką porzucania odpadów w lasach. Aby oddać surówce wtórne, w tym złom, który jest dodatkowo wyceniany, wystarczy:

  • udać się do najbliższego miejsca skupu razem ze zgromadzonymi surowcami wtórnymi,
  • oddać surowce wtórne,
  • wylegitymować się dowolnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ten obowiązek wszedł stosunkowo niedawno, a został wprowadzony po to, aby ułatwić ewidencję odpadów i ukrócić kradzieże metali, w tym torów, których często dopuszczały się osoby bezdomne.

Jeśli byłeś świadkiem zaśmiecania lasu, nie bądź obojętny i zgłoś sprawę policji.
Środowisko naturalne to nasze wspólne dobro, o które musimy dbać!