Właściwości wełny mineralnej

Wełna mineralna jest wykorzystywana w wielu różnych produktach budowlanych, ale najbardziej znana jest jako składnik izolacji z włókna szklanego. Jest ona wytwarzana przez topienie skały bazaltowej w wysokiej temperaturze, a następnie przędzenie stopionej skały we włókna. Powstały w ten sposób materiał jest mocny i lekki oraz charakteryzuje się niską przewodnością cieplną.

Oprócz właściwości termoizolacyjnych wełna mineralna może pochłaniać pewną ilość dźwięków, co czyni ją dobrym rozwiązaniem w miejscach o dużym natężeniu hałasu. Dodatkowo stanowi (do pewnego stopnia) ochronę przed ogniem – może spowolnić lub powstrzymać niewielki pożar na tyle długo, aby strażacy mogli przybyć na miejsce zdarzenia i ugasić płomień, zanim wyrządzi on zbyt duże szkody w otoczeniu.

Dlaczego odpady z wełny mineralnej są problematyczne?

Korzystanie z wełny mineralnej niesie ze sobą sporo korzyści. Niestety generuje również pewien problem, a dotyczy on utylizacji tego rodzaju odpadów.

Polega na tym, że po zastosowaniu wełny mineralnej w budownictwie nie ma możliwości jej ponownego wykorzystania lub recyklingu. Ze względu na proces chemiczny, jakiemu poddawana jest wełna mineralna, po jej montażu i pokryciu płytą gipsowo-kartonową nie ma sposobu na jej oddzielenie bez zniszczenia wszystkiego wokół. Kiedy więc ekipa budowlana demontują ścianę z izolacją z wełny mineralnej, zostaje z bardzo dużą ilością  odpadów, które nie mają ponownego zastosowania.

Powoduje to, że na wysypiskach śmieci gromadzone są tony odpady z wełny mineralnej, z którymi nie można nic zrobić. Dlatego, tak dużą uwagę przykłada się do jej odpowiedniej utylizacji.

Jak bezpiecznie utylizować wełnę mineralną?

Co zatem zrobić z resztkami wełny mineralnej? Na pewno nie należy umieszczać ich w jednym pojemniku razem z innymi odpadami. Wełna mineralna jest odpadem budowlanym, który musi być w odpowiedni sposób przechowywany i utylizowany.

Niestety z zagospodarowaniem odpadów z wełny mineralnej nie pomoże Ci również większość gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK). W takich miejscach możesz spotkać się z odmową przyjęcia innych odpadów poremontowych (na przykład gruzu), gdy w kontenerze znajdować się będą włókna wełny mineralnej.

Gdzie zamówić kontener na wełnę mineralną i ile to kosztuje?

Najlepszym sposobem na utylizację wełny mineralnej jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy zajmującej się gospodarką odpadami. W naszej ofercie znajdziesz kontenery przeznaczone do odbioru wełny mineralnej, a także  kontenery na zmieszane odpady budowlane. Do tych ostatnich można wyrzucić niewielkie ilości wełny mineralnej oraz większość innych śmieci powstałych podczas remontu. 
Jeśli zamówisz u nas kontener, dowieziemy go na podany adres, a następnie odbierzemy w ustalonym terminie. Całym procesem utylizacji wełny zajmiemy się my. Aby sprawdzić, jaki będzie koszt utylizacji wełny mineralnej, sprawdź nasz cennik wynajmu kontenerów na odpady.