Mniej nie zawsze znaczy lepiej

Mimo że ilość wygenerowanych śmieci na osobę w naszym kraju jest niższa niż średnia unijna (wynosi około 4 500 kilogramów), to wciąż mamy duży problem z recyklingiem odpadów. Okazuje się, że w 2012 roku udało się nam przetworzyć tylko 13% odpadów, gdzie średnia dla Unii Europejskiej wynosiła 27%.

Segregacja śmieci – obowiązek czy możliwości?

Wiele osób dość niechętnie patrzy na segregację śmieci. Nie widzą oni w tym sensu, czynność ta jest dla nich kolejnym przykrym obowiązkiem związanym z codziennym życiem. Ale czy tak jest naprawdę? A może każdy z nas odnosi jakieś korzyści z segregacji, chociaż nie do końca zdaje sobie z tego sprawę?

Na pierwszy rzut oka segregacja śmieci nie wydaje się rzeczywiście niczym przyjemnym. W zabieganym życiu współczesnego człowieka, który nierzadko pracuje kilkanaście godzin dziennie, jest to następny obowiązek, który wiąże się dodatkowo ze stworzeniem odpowiednich warunków. Konieczne są bowiem pojemniki na różne rodzaje odpadów. Do tego każdy z nas musi wyrobić w sobie nawyki segregowania oraz nauczyć swoje dzieci tej czynności.

A jakie są ewentualne korzyści z segregowania odpadów? I czy w ogóle jakieś są? Oczywiście, że tak. Mianowicie, pierwszą z nich jest poprawa stanu środowiska naturalnego, a więc otoczenia, w którym żyje każdy człowiek. Do tego odpady, które zostały wcześniej posegregowane, łatwiej jest poddać recykligowi. Dzięki temu procesowi można uzyskać z nich nowe substancje i materiały, które następnie posłużą do produkcji nowych dóbr. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość, że produkty na sklepowych półkach będą nieco tańsze, na czym zależy wszystkim konsumentom.

Więcej informacji na temat możliwości jakie daje nam segregowanie śmieci można znaleźć w Internecie, wpisując na przykład w wyszukiwarkę frazę „recykling Wrocław”.

Czym jest recykling

Recykling to silnie powiązana z ochroną środowiska metoda przetwarzania śmieci, dzięki której dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem naszej cywilizacji, a naturą oraz nie zmniejszamy zasobów naturalnych surowców. Drugim głównym celem recyklingu jest zmniejszenie ilości odpadów.

Inaczej mówiąc, recykling to odzyskanie jak największej ilości materiałów i ponowne ich użycie. Najbardziej znanym przykładem jest skup makulatury, puszek lub butelek.

Wszystkie przepisy prawne dotyczące segregacji odpadów znajdują się w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

Wpływ segregacji śmieci na środowisko jest ogromny, dlatego powstaje tak dużo kampanii, akcji promocyjnych i dyskusji na ten temat.

Najważniejsze zalety recyklingu

 • Zmniejszenie ilości śmieci, które zalegają na wysypiskach.
 • Zmniejszanie ilości nielegalnych wysypisk śmieci.
 • Oszczędzanie energii, surowców i pieniędzy dzięki powtórnemu wykorzystaniu materiałów.
 • Dbanie o czystość i ochronę środowiska.

Mimo że Polska wciąż wprowadza nowe rozwiązania i ustawy o recyklingu, przetwarzanie odpadów komunalnych nadal jest słabo rozwinięte w naszym kraju. Z tego powodu tak ważne jest, aby każda rodzina zajmowała się segregacją odpadów już we własnym domu. Jeśli jeszcze w Twoim domu nie ma zwyczaju segregacji śmieci zacznij od najprostszych rzeczy.

Stare gazetki reklamowe, książki, katalogi i tekturowe pudła przechowuj w jednym miejscu i wyrzucaj do niebieskiego pojemnika.

Plastikowe kubeczki, butelki i opakowania wyrzucaj do żółtego pojemnika.

W większości sklepów z artykułami domowymi dostępne są kosze ułatwiające sortowanie odpadów bez konieczności znajdowania miejsca w kuchni dla dodatkowego kosza na śmieci.

Pamiętaj, że nawet jedna osoba więcej dbająca o zwiększenie udziału w gospodarce ilości surowców wtórnych przyczynia się do ochrony środowiska oraz dba o czystość w swoim otoczeniu. Pamiętaj, że segregując śmieci, wpływasz nie tylko na swoje otoczenie, ale i na cały ekosystem.

Wielka Pacyficzna Plama Śmierci

Prawie 6 bilionów butelek, folia, sieci rybackie i inne śmieci tworzą ogromną, dryfującą wyspę, która została odkryta w 1997 roku przez Charlesa Moore’a. Już wtedy jej wielkość była porównywalna do obszarów zajmowanych przez stan Teksas. Na świecie istnieje obecnie 5 takich śmieciowych obiektów. Śmieci wyrzucane przy nabrzeżach dryfują, aby potem zostać wciągnięte przez wiry oceaniczne, z których już wydostać się nie mogą. W ten sposób zaczynają tworzyć się śmieciowe twory, które przyczyniają się do śmierci wielu gatunków ryb, ptaków i innych organizmów.

Dzikie wysypiska – czym są i dlaczego są groźne?

Dzikie wysypiska to najczęściej miejsca, w których gromadzone są odpady bez zgody ze stron władz i samorządów. Najczęściej można natknąć się na nie w lasach, wąwozach albo innych miejscach, w których łatwo ukryć większe ilości śmieci.

Co na to prawo?

Niestety wprowadzana ustawa śmieciowa nie rozwiązała problemu nielegalnych wysypisk śmieci, a co więcej według kontroli NIK powstaje ich coraz więcej. Dlaczego w ogóle się pojawiają? Przede wszystkim jest to związane z wadliwym systemem, który oprócz wprowadzenia droższych opłat za wywóz śmieci nic nie zmienia.

Największym problemem jest wciąż sprzęt elektroniczny, zużyte meble i inne odpady, których nie możemy już zostawić w śmietniku. Według danych przedstawionych przez NIK na 2 tysiące gmin, aż 362 nie miały utworzonego PSZOK, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W co takiej sytuacji mają zrobić mieszkańcy? Rozwiązaniem jest wynajęcie kontenera na gruz lub kontenera na śmieci, ale robią to w swoim zakresie i muszą zapłacić za usługę.

Mimo wszystko mają wtedy pewność, że śmieci zostaną zutylizowane we właściwy sposób z zachowaniem wszystkich wymogów.

Czy ktoś wie, ile produkujemy śmieci?

Okazuje się, że większość gmin nie jest w stanie odpowiedzieć, ile śmieci produkują jej mieszkańcy, a to wpływa bezpośrednio na koszt wywozów śmieci.

Niestety wprowadzenie nowej ustawy nie pomogło zbilansować wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów. Z tego powodu w niektórych gminach pojawiła się nadwyżki środków. W Krakowie właściciele nieruchomości zapłacili aż o 73 mln więcej niż było potrzeba, z kolei we Wrocławiu zabrakło 10 milionów złotych.

Co z nielegalnymi wysypiskami?

Najczęściej są one na bieżąco usuwane, ale szybko w ich miejsce powstają nowe. Największym zagrożeniem wynikającym z dzikich wysypisk jest brak zabezpieczeń odpadów przed bezpośrednim kontaktem z wodą, ziemią i środowiskiem.

Niestety dopóki nie stworzony zostanie system przyjazny zarówno dla obywateli, jak i firm zajmujących się wywozem odpadów taki stan rzeczy nadal będzie się utrzymywać.

Dlaczego takie składowiska są niebezpieczne?

Przede wszystkim ze względu na brak zabezpieczeń, które zmniejszają ryzyko przed zanieczyszczeniem chemicznym, mikrobiologicznym czy wysokim stopniem zagrożenia pożarowego. Bardzo często przy takich wysypiskach pojawia się również wysokie stężenie metali ciężkich pochodzących z akumulatorów, baterii, puszek po lakierach i dezodorantach.

Warto pamiętać, że wyrzucanie śmieci w miejscach do tego niedozwolonych to łamanie przepisów, a odpady takie będą jeszcze przez wiele lat zaśmiecać naszą okolicę.

Aby nie dopuścić do powstawania tego typu zjawisk, bardzo ważna jest odpowiedzialność ekologiczna. Technologia nie jest bowiem zagrożeniem dla świata, jeśli korzysta się z niej umiejętnie i świadomie. Dodatkowo potrafi znacząco ułatwić dbanie o środowisko – w wielu aspektach to tylko dzięki niej zauważamy pozytywne zmiany. Niestety, nie dla wszystkich taka kolej rzeczy jest oczywista. Istnieje wiele firm i osób, dla których odpowiedzialność ekologiczna jest tylko pustym sloganem.

Jeśli szukasz ekologicznego wywozu gruzu w Bolesławcu lub kontenerów na gruz w Zielonej Górze, sprawdź naszą ofertę.

Zmiany na świecie, a działalność człowieka

Efekt cieplarniany, wycieki ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej, coraz więcej zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt, masowe wycinki lasów tropikalnych  – to tylko niektóre szkody, jakich dopuścił się człowiek wobec środowiska naturalnego. Jeśli nie podejmiemy bardziej konkretnych kroków w kwestii ochrony naszego środowiska i nie zaczniemy promować odpowiedzialności ekologicznej, najprawdopodobniej będziemy musieli w przyszłości zmierzyć się z jeszcze gorszymi konsekwencjami naszych czynów.

Czym jest odpowiedzialność ekologiczna

Jest to świadome i czynne kontrolowanie swoich działań, które w konsekwencji mogą stać się dobrym przykładem i inspiracją dla innych. Oznacza to bezpośrednią interwencję na każdym etapie produkcyjnym – w przedsiębiorstwie, jak również w naszym osobistym życiu. Ochrona środowiska naturalnego pozostanie dominującym przedmiotem sporów w nadchodzących latach. Już teraz badania dotyczące energii odnawialnej stanowią największy odsetek projektów w placówkach naukowych. Odpowiedzialność ekologiczna oznacza, że wszystko, czym zajmuje się firma, zostaje uwzględnione w aspekcie dbania o środowisko. Dotyczy to siedzib, pracowników, marketingu, produkcji, a także klientów, dostawców i akcjonariuszy.

Jak działać w ramach odpowiedzialności ekologicznej

W celu ciągłej poprawy działalności w zakresie ochrony natury, przedsiębiorstwa wprowadzają system zarządzania środowiskiem zgodnie z następującymi kryteriami.

 • Zachowanie odpowiedzialne za środowisko naturalne staje się zasadniczą częścią filozofii, która przyczynia się w dużym stopniu do długoterminowego sukcesu.
 • Trzy najistotniejsze wartości firmy to: zarządzanie zasobami, odpowiedzialność i innowacji. Wartości te mają również zastosowanie w odniesieniu do środowiska.
 • Ekologia i gospodarka pozostają w rozsądnej równowadze, co nie pozwala na nieracjonalne wykorzystywanie materiałów naturalnych.
 • Funkcjonowanie osób i firm odbywa się w sposób zgodny z prawem; dodatkowo wciąż powinno być udoskonalane.
 • Innowacje pozwalają na poprawę produktów i działań przy użyciu środków ochrony środowiska. Celem jest określenie i poprawa efektywności ekologicznej oraz osiągnięcie produkcji wolnej od odpadów poprzez zamknięcie cyklu odzyskiwania substancji.

Czy zmiana zachowania jednej osoby może mieć znaczenie globalne?

Oczywiście! Należy zdawać sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność ekologiczną można osiągnąć i polepszyć tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy, w tym kierownictwo, aktywnie uczestniczą w zmianach. Nie oznacza to jednak, że decyzje i poglądy jednej osoby nie mają znaczenia. Promowanie ekologicznego zachowania jest jednym z najważniejszych zadań. Pamiętajmy o tym, że pozytywne zmiany zawsze wychodzą od jednostek, dopiero później mogą odbić się głośnym echem na całym świecie!

Segregacja śmieci – jak zachęcić do niej domowników?

Właściwa segregacja odpadów jest niezwykle istotna dla naszego środowiska. Niestety w społeczeństwie nadal jest bardzo mała świadomość odnośnie tego, dlaczego powinno się w ogóle śmieci segregować i w czym to pomaga. Warto więc poznać zalety segregacji, aby skutecznie zachęcić domowników do dzielenia odpadów pomiędzy plastik, metale, czy papier.

Najważniejsza jest rozmowa

Przede wszystkim warto jest uświadomić domowników, że odpady to nie jest tylko sterta niepotrzebnych śmieci, ale coś, z czego jeszcze można wiele rzeczy odzyskać i ponownie przetworzyć. Dzięki powtórnemu wykorzystaniu nie trzeba marnować surowców naturalnych ziemi, które przecież kiedyś się skończą.

Dla przykładu, wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew i oznacza jednoczesne zanieczyszczenie 440 000 litrów wody. Być może właśnie dzięki takim przykładom łatwiej będzie zaprowadzić porządek wyrzucania danych śmieci do właściwych pojemników.

Ustaw odpowiednie kosze

Warto jest zakupić specjalne, kolorowe kosze, które z pewnością jeszcze bardziej ułatwią segregowanie. Kolorystyka wszędzie jest taka sama, a poszczególne kolory oznaczają jakie śmieci można do kosza wrzucić. Rozróżniamy:

 • Niebieski – do niego wrzucamy gazety, czasopisma, katalogi, reklamy, worki papierowe, zużyte zeszyty, czy książki. Natomiast nie wrzucamy do niego zabrudzonych tapet, papieru z folią, pieluch, czy artykułów higienicznych.
 • Żółty – służy do wyrzucania zgniecionych butelek po napojach, chemii gospodarczej, płynach do mycia, plastikowych torebek, reklamówek, koszyków po owocach. Nie wyrzucamy do takich pojemników opakowań po lekach, olejach spożywczych, zabawek ani sprzętu AGD.
 •  Biały i zielony – wyrzucamy słoiki, szklane butelki, opakowania szklane z kosmetyków itp. Pamiętaj jednak, żeby nie wyrzucać do niego ceramiki, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych. Ważne! Do białego pojemnika wędruje szkło bezbarwne, do zielonego kolorowe.
 • Czerwony – tutaj znajdują się puszki aluminiowe, folia aluminiowa, drobny złom, kapsle z butelek, pokrywki ze słoików. Nie wyrzucamy natomiast opakowań po aerozolach, baterii i puszek po farbach.

Na początku może się to wydawać skomplikowane, jednakże z czasem wejdzie w codzienną rutynę. Dodatkowo warto jest dokładnie opisać poszczególne pojemniki, aby nikt z domowników nie miał wątpliwości co do tego, gdzie należy wrzucać dane odpady. Należy budować w swoich bliskich poczucie odpowiedzialności za środowisko, bowiem nasze dzieci mogą kiedyś ponosić konsekwencje tej lekkomyślności.