Ograniczmy używanie plastiku

Tegoroczny Światowy Dzień Środowiska niósł ze sobą przesłanie ograniczenia produkcji odpadów plastikowych. Zagrożenie, jakie niesie ze sobą plastik, jest coraz bardziej zauważalne – szczególnie w morzach i oceanach, gdzie wyspy plastikowych odpadów bezpośrednio zagrażają życiu ryb i wodnych ssaków. Plastikowe torebki czy nakrętki od butelek są zjadane przez zwierzęta, których w wyniku uduszenia się przez zjedzoną plastikową torebkę lub innych powikłań związanych z pożeraniem plastikowych śmieci, ginie w ciągu roku ponad milion. Właśnie dlatego Światowy Dzień Środowiska w 2018 roku był oznaczony hasztagiem #BeatPlasticPollution. Ponadto, w Polsce obowiązywało również hasło #DlaPlanety.

Plastik truje

Plastikowe opakowania szkodzą nie tylko zwierzętom. Substancje, jakie przedostają się do żywności z plastikowych opakowań, mogą sprzyjać rozwojowi takich chorób, jak autyzm, niepłodność, a nawet nowotwory. Poziom uwalnianych do pożywienia substancji chemicznych nie zmienia się nawet przez dziewięć lat użytkowania plastikowych opakowań.

Miasta popierają akcję

Światowy Dzień Środowiska obchodzą mieszkańcy ponad 100 krajów. W ramach poparcia dla akcji ochrony środowiska wiele obiektów w miastach na całym świecie rozbłysło zielonym światłem, które jest kojarzone właśnie z działaniami na rzecz środowiska naturalnego. Akcja rozświetlania znanych miejskich obiektów miała miejsce w godzinach 21:30–22:30. W stolicy Dolnego Śląska na zielono przez godzinę świecił Stadion Wrocław oraz Teatr Muzyczny Capitol.

Zmieńmy to sami

Zużycie plastiku można zminimalizować samemu poprzez odpowiedzialne robienie zakupów i rezygnację z plastikowych opakowań. Na stronie dlaplanety.pl przez cały czas możesz wypełnić swoją ekologiczną deklarację, za którą otrzymasz informator, który podpowie Ci, jak zmienić swoje nawyki, by były bardziej przyjazne środowisku. W swoim ekologicznym postanowieniu deklarujesz:

 • chodzenie na zakupy z wielorazowymi torbami,
 • wielokrotne użytkowanie opakowań,
 • segregowanie odpadów,
 • używanie naczyń i sztućców wielokrotnego użytku,
 • zrezygnowanie z plastikowych słomek,
 • naprawianie, a nie wyrzucanie zepsutych przedmiotów.

Wyżej opisana akcja, a także wiele innych wydarzeń ekologicznych zwracających uwagę na to, że dbanie o środowisko naturalne powinno być naszym życiowym priorytetem nie byłoby możliwe, gdyby nie ONE – fundacje ekologiczne. Prowadzenie ich wiąże się ze zobowiązaniem przekazania pewnej kwoty na rzecz podmiotów, które wdrażają w życie rozwiązania korzystne dla środowiska naturalnego. Jak fundacje zdobywają fundusze, by móc wypełniać swoje obowiązki?

Fundacje ekologiczne – czym się zajmują

Statut każdej fundacji zajmujących się ochroną środowiska zakłada przekazywanie funduszy na projekty wspomagające i wprowadzające działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Najczęściej związane są one z wdrażaniem i promowaniem:

 • odnawialnych źródeł energii,
 • ograniczania zanieczyszczenia,
 • odpowiedzialnej gospodarki wodnej,
 • segregacji odpadów,
 • ochrony gatunków roślin i zwierząt.

Na działalność fundacji ekologicznych składa się również szerzenie edukacji ekologicznej, która polega na uświadamianiu społeczeństwa o zagrożeniach płynących z zanieczyszczenia środowiska, a także o korzyściach, jakie wynikają z dbania o przyrodę. W działanie to zaliczane jest także propagowanie zdrowego stylu życia, a więc promowanie zdrowej żywności oraz sportu.

Skąd brać pieniądze na ochronę przyrody?

Ochrona środowiska w dobie licznych ekologicznych zagrożeń jest bardzo wdzięcznym tematem, ponieważ wiele podmiotów prywatnych chętnie pomaga fundacjom działającym na rzecz środowiska w realizacji celów. Ochronę środowiska wspiera też wiele funduszy państwowych organizujących konkursy na dofinansowania dla fundacji ekologicznych.

 • Ministerstwo Środowiska – każdy z resortów ma środki przeznaczone na dofinansowanie fundacji realizującej zadania publiczne. W ogłaszanych konkursach ocenia się nadsyłane projekty wykorzystania publicznych funduszy.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest największa polską instytucją finansującą działania na rzecz ochrony środowiska. Aby otrzymać środki z tej instytucji, należy spełniać określone przez nią wymogi, takie jak: pozytywna opinia władz lokalnych, uzbieranie dwudziestu inicjatyw w ramach projektu, który ma być dofinansowany czy stałe zatrudnienie minimum dwóch osób.
 • Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lokalne instytucje wspierające działania ekologiczne. Działają na podobnych zasadach administracyjnych jak fundusze narodowe, choć są od nich niezależne. Najchętniej udzielają dofinansowania na działania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
 • Gminy i urzędy miasta – tutaj wszystko zależy od lokalnych władz. Jeżeli w gminnych ustawach są zapisy o współpracy z organizacjami pozarządowymi, wówczas są szanse na uzyskanie funduszy z budżetu samorządowego.
 • Korporacje – chętnie udzielają dofinansowania fundacjom ekologicznym, jednak w ich przypadku należy poważnie zastanowić się nad proponowaną pomocą; często mają one bowiem na celu wyłącznie zbudowanie dobrego PR-u firmy, której działania znacząco odbiegają od proekologicznych działań.