Odpady zielone – czym są i co z nimi zrobić?

Odpady zielone to przede wszystkim liście, trawa oraz inne odpady powstające podczas prac ogrodowych. Trzeba je odpowiednio przygotować, aby zostały odebrane. Jak to zrobić? Czy to jedyny sposób na pozbycie się takich śmieci?

Jak pisaliśmy wyżej do odpadów zielonych zalicza się przed wszystkim trawa, liście, uschnięte kwiaty, drobne gałązki oraz inne pozostałości roślinne. Do odpadów zielonych nie zalicza się:

 • dużych gałęzi i konarów
 • resztek jedzenia
 • zgniłych owoców

Jeśli wymieszamy ze sobą te dwa rodzajów odpadów mogą nie zostać zabrane.   Odpady zielone gromadzone są w specjalnych, brązowych workach lub kontenerach o takim samym kolorze.

Jak wykorzystać odpadki organiczne w domu?

Odpady żywnościowe zamknięte w plastikowych torbach na wysypisku nie rozkładają się prawidłowo. Zamiast tego wytwarzają metan, który przyczynia się do globalnego ocieplenia oraz toksyczne ciecze, które mogą zanieczyścić wodę.

Kompostowanie odpadów organicznych jest proste i nie wymaga wiele czasu, pracy czy przestrzeni.W przypadku, gdy posiadamy działkę warto założyć kompostownik, w którym można gromadzić nie tylko odpady zielone, ale również odpadki powstające podczas przyrządzania posiłków oraz resztki kuchenne.  Świadome używanie odpadków organicznych nie tylko pomaga żyć w zgodzie z naturą, ale jest też świetną formą oszczędzania.

Czego nie umieszczać w kompostowniku?

Do kompostownika nie wyrzucamy piasku, szkła, gruzu, środków chemicznych, jedzenie zakonserwowanego solą lub octem, mięsa, kości oraz chwastów z pełną torebką nasienną. Co ciekawe nie można również wyrzucać owoców cytrusowych, ponieważ obniżają one aktywność mikroorganizmów w nawozie.

W kompostowniku powinny się znaleźć: chwasty bez nasion, trawa, drobne gałązki, trociny, kora, owoce, kwiaty, roślinne odpadki kuchenne (np. obierki z warzyw).

Trzeba pamiętać, że w niektórych gminach potrzebne jest zezwolenie na prowadzenie kompostownika, dlatego przed jego budową trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie.

Jeśli nie mamy miejsca lub nie chcemy budować kompostownika możemy skorzystać z usług wywozu odpadów zielonych lub dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK)

Jak przygotować śmieci do wywozu?

Przede wszystkim nie wolno mieszać odpadów zielonych z innymi odpadami. Powinny być one umieszczone w przezroczystym, brązowym worku. Najczęściej na workach nadrukowany jest liść lub są podpisane. Przed przygotowaniem odpadów należy sprawdzić, jakie worki dostarcza wykonawca w naszej gminie i używać tylko ich.

We Wrocławiu zgodnie Uchwałą Nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia odpady zielone odbierane są w okresie od marca do grudnia. Są one zabierane raz na dwa tygodnie.

Kompost dżdżownicowy

Jest na tyle mały, że bez problemu zmieści się na balkonie, tarasie lub werandzie, więc jest to idealne rozwiązanie wtedy, gdy nie posiadamy własnego ogrodu. Jest to także jeden z najczystszych, najprostszych i najefektywniejszych systemów kompostowania.

Gotowy zestaw zawiera pojemnik z pokrywką i robaki. Układamy w nim odpady warstwowo, a dżdżownice mogą się przerabiają je na kompost. Dzięki temu otrzymujemy pierwszą zdatną do użycia partię już po ok. 2 miesiącach.

W trakcie całego procesu na dnie pojemnika zbierają się płyny, które należy regularnie opróżniać. Z nich również można skorzystać! Po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:10 stanowią naturalny środek wzmacniający dla roślin.

Najlepszy odpadami w przypadku kompostu dżdżownicowego są:

 • Surowe lub gotowane obierki owoców i warzyw
 • Makaron, ryż i chleb
 • Suszone i pokruszone skorupki jaj
 • Torebki i fusy
 • Suche włókna, takie jak kartonowe pudełka, opakowania po jajkach, tektura.

Należy unikać owoców cytrusowych i cebuli (które powodują warunki kwasowe), nasion, mięsa, ryb, produktów mlecznych, odchodów pupili, zużytych chusteczek, trawy i liści.

Kompost tradycyjny

Jego przewagą jest to, że mogą do niego trafić zarówno odpady kuchenne, jak i ogrodowe. Kompost można stworzyć przy użyciu kilku kawałków drewna lub kupić gotową drewnianą lub plastikową wersję z recyklingu.

Za pokrywę może służyć nawet kawałek starego dywanu, który będzie chronił zawartość zbiornika przed utratą ciepła i deszczem. Pojemnik umieszczamy bezpośrednio na glebie, dzięki czemu podczas kompostowania stworzenia takie jak robaki i mikroorganizmy glebowe przyczynią się do rozbicia pozostałości.

Najlepszy organiczny materiał na kompost to:

 • Obierki warzyw i owoców
 • Liście herbaty i fusy
 • Skorupki jaj
 • Nasiona, liście, trawa i chwasty
 • Papier, ręczniki papierowe i gazety
 • Kawałki drewna
 • Słoma, siano, wełna, trociny
 • Popiół drzewny

Nie składujemy mięsa, ryb i gotowanego jedzenia czy odpadów higienicznych.

Miejski kompostownik

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczął akcję, w ramach której wrocławianom będą udostępniane kompostowniki. Akcja kierowana jest do mieszkańców Wrocławia oraz placówek oświatowych. Warunkiem otrzymania kompostownika jest złożenie wniosku do Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia (ul. Bogusławskiego 8, 50-031 Wrocław, pokój 403).

Co ma na celu akcja?

Pierwszorzędnym celem udostępniania kompostowników są oczywiście edukacja oraz uświadamianie wrocławian o konieczności segregowania odpadów. Dzięki temu przedsięwzięciu zwiększy się też ilość biodegradowalnych odpadów poddawanych odzyskowi. Pozwoli to ograniczyć ilość śmieci, które mają być składowane na wysypiskach komunalnych.

Kto może wnioskować o kompostownik?

Akcja kierowana jest do wszystkich mieszkańców Wrocławia oraz placówek oświatowych, które produkują odpady biodegradowalne.

 • Mieszkańcy Wrocławia mogą wnioskować o jedną sztukę kompostownika na jedną nieruchomość.
 • Palcówkom oświatowym przysługują po dwa kompostowniki.

W ramach umowy z UM kompostowniki są przekazywane na okres użytkowania, który wynosi trzy lata. Po upływie tego okresu kompostownik przechodzi na własność osoby lub instytucji, która o niego wnioskowała. Kompostowniki można odebrać osobiście z Kompostowni Odpadów Zielonych (ul. Janowska 5) lub wnioskować o dowiezienie go na teren nieruchomości, na której ma zostać postawiony.

Konferencja PLGBC Dzień Ziemi 2018

Dziesiąta już edycja konferencji Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC odbędzie się 20 kwietnia w centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Co będzie tematem konferencji?

Eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w czasie spotkania będą wymieniać się wiedzą i informacjami w kwestii tożsamości i potencjału zrównoważonych miast. Zrównoważonych, czyli jakich? Miasta zrównoważone to takie, których przestrzeń jest funkcjonalna, atrakcyjna i ułatwiająca mieszkańcom korzystanie ze wszelkich dóbr. Jakość życia w miastach zrównoważonych jest wysoka, a inwestorzy chętnie podejmują w nich nowe przedsięwzięcia.

Przedyskutowane zostaną role, jakie w projektowaniu miejskiej przestrzeni mają pełnić przedstawiciele takich zawodów jak architekci czy deweloperzy. Ważnym aspektem spotkania będzie również dyskusja na temat edukowania i uświadamiania społeczeństw o zagrożeniach ekologicznych, a także możliwych sposobach radzenia sobie z nimi.

Duże przedsięwzięcia wymagają jednak finansowego wsparcia, dlatego kwestia finansowania zrównoważonego rozwoju z pieniędzy publicznych również będzie istotnym punktem konferencji.

Kto będzie dyskutował o przyszłości zrównoważonych miast?

Projektowanie miejskiej przestrzeni to skomplikowany proces, w który musi angażować się wiele grup zawodowych. W najbliższej konferencji PLGBC wezmą udział m.in.:

 • samorządowcy,
 • inwestorzy,
 • deweloperzy,
 • producenci,
 • organizacje pozarządowe,
 • naukowcy,
 • architekci,
 • urbaniści.