W zeszłym roku mieliśmy szał budowlany związany z EURO 2012. Inwestycje drogowe, inwestycje infrastrukturalne itd. Mogło by się wydawać, że po tak intensywnym i pełnym wysiłku okresie tempo nowych inwestycji we Wrocławiu znacznie spadnie. Tymczasem okazje się, że tak nie jest. Nie mamy może już tak spektakularnych projektów jak AOW, budowa Stadionu Miejskiego, czy remont Dworca Głównego, ale mamy za to wiele projektów o mniejszym profilu, które jednak łącznie tworzą naprawdę bogaty krajobraz inwestycyjny we Wrocławiu. Dlaczego o tym piszemy? Bo jesteśmy specjalistami w odbiorze odpadów budowlanych we Wrocławiu. A każda taka inwestycja to tysiące ton odpadów, które trzeba wywieźć i zutylizować. A to robimy najlepiej.

Do najważniejszych inwestycji roku 2013 we Wrocławiu, z pewnością możemy zaliczyć:

  • Parking podziemny obok Hali Stulecia, wykonawca: Budimex S.A., budżet 62 mln PLN
  • Renowacja Pawilonu Czterech Kopuł, wykonawca: Budimex S.A.. budżet 76 mln PLN
  • Przebudowa CH Magnolia Park, wykonawca: ERBUD S.A., budżet 144 mln PLN
  • Biurowiec na Placu Dominikańskim, wykonawca: SKANSKA S.A.
  • Pawilon Afrykanarium we Wrocławskim Z.O.O. , wykonawca: INTER-SYSTEM S.A., budżet 200 mln PLN
  • Biurowiec przy ul. Lotniczej, inwestor: ECHO-INVESTMENT S.A.

Cieszy, że mimo kryzysu i spowolnienia gospodarczego, tempo rozwoju Wrocławia nie maleje. Nowe inwestycje to przede wszystkim możliwość jeszcze szybszego rozwoju, nowe miejsca pracy i wzrost renomy Wrocławia.

Taka ilość inwestycji budowlanych (wymieniamy przecież tylko te największe) generuje olbrzymią ilość odpadów. Można ogólnie określić, że są to odpady w kodzie 17 09 04 (tzw.  zmieszane odpady z budów i remontów). Choć np. firma SKANSKA implementuje strategię LEED związaną z ekologicznym budownictwem, co za tym idzie już na budowie, odpady te są sortowane na bardziej określone frakcje, odbierane i poddawane recyklingowi. Takie wyzwania chętnie podejmuje nasza firma, która ma możliwości logistyczne, żeby odebrać wszystkie odpady jakie powstają w trakcie budowy w osobnych frakcjach. Cieszy nas bardzo, że świadomość ekologiczna wzrasta i coraz mniej odpadów zmieszanych trafia na wysypiska, a coraz więcej poddawane jest recyklingowi. Nie możemy podać z którymi firmami współpracujemy na wrocławskich budowach, ale możemy potwierdzić, że jesteśmy partnerem dla tych największych. Tak samo jak sprawnie i rzetelnie realizujemy zamówienia klientów indywidualnych, potrafimy zaspokoić nawet najbardziej skomplikowane zamówienia dużych firm budowlanych.