Eko Logis wyróżnia dbałość o środowisko naturalne, posiadamy wszelkie kwalifikacje, zezwolenia i sprzęt konieczne do wywozu odpadów. To co dzieje się ze śmieciami po ich odebraniu od klienta, jest szczegółowo określone ustawami.

Odpady takie jak gruz, ziemia czy podobne, wykorzystywane są zwykle w procesie rekultywacji starych wyrobisk (zwłaszcza odkrywkowych).
Odpady zmieszane, zielone, a zwłaszcza odpady komunalne muszą być wywożone do właściwej Regionalej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Co to jest RIPOK i jak funkcjonuje?

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych to zakład
zagospodarowania odpadów, który posiada moc przerobową wystarczającą do
przyjmowania i przetwarzania śmieci z obszaru zamieszkałego łącznie
przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Musi on posiadać najlepsze
dostępne technologie określone ustawami prawa ochrony środowiska.

Przetwarzanie odpadów przez RIPOK może odbywać się wyłącznie na 3 sposoby:

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (MBP):

– fizyczne wydzielenie ze zmieszanych odpadów frakcji nadających się do recyklingu i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych.

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów – Kompostownia:

-selektywne przetwarzanie zebranych bioodpadów i odpadów zielonych,
wytwarzanie z nich nawozu i innych środków, które wspomagają uprawę roślin.

Składowisko:

-składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania śmieci. RIPOK musi mieć zdolność przyjmowania i składowania tych odpadów przez min. 15 lat.

Podsumowując, wywóz śmieci to dopiero początek, śmieci trafiające do RIPOK są przetwarzane lub składowane. Pierwszym krokiem jest fizyczne sortowanie odpadów i odzyskanie rzeczy możliwych do przetworzenia (złom, makulatura, tworzywa sztuczne, folia, opakowania szklane itp.). Bioodpady są przetwarzane na kompost i nawozy. Śmieci, których nie można w łatwy sposób przetworzyć trafiają na składowisko lub do spalarni*.

*W naszym kraju, podobnie jak i w innych nowych krajach członkowskich
UE, w systemie gospodarki odpadami niemal nie występują spalarnie odpadów.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przewiduje dla Polski budowę 170 instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i dziesięciu dużych spalarni. Obecnie w Polsce jest tylko jeden taki obiekt.