Nasza firma zajmuje się wywozem śmieci od wielu lat. Większość klientów oczekuje od nas po prostu solidnego wykonania świadczonych przez nas usług, jednak ci bardziej dociekliwi zadają również wiele szczegółowych pytań dotyczących naszej działalności. Bardzo często powtarza się pytanie o to, co dzieje się ze śmieciami po ich wywiezieniu i dokąd są one wywożone.

Postaramy się w tym artykule rozwiać wszelkie wątpliwości i udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eko Logis wyróżnia dbałość o środowisko naturalne, posiadamy wszelkie kwalifikacje, zezwolenia i sprzęt konieczne do wywozu odpadów. To co dzieje się ze śmieciami po ich odebraniu od klienta, jest szczegółowo określone ustawami.

Odpady takie jak gruz, ziemia czy podobne, wykorzystywane są zwykle w procesie rekultywacji starych wyrobisk (zwłaszcza odkrywkowych).
Odpady zmieszane, zielone, a zwłaszcza odpady komunalne muszą być wywożone do właściwej Regionalej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Co to jest RIPOK i jak funkcjonuje?

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych to zakład
zagospodarowania odpadów, który posiada moc przerobową wystarczającą do
przyjmowania i przetwarzania śmieci z obszaru zamieszkałego łącznie
przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Musi on posiadać najlepsze
dostępne technologie określone ustawami prawa ochrony środowiska.

Przetwarzanie odpadów przez RIPOK może odbywać się wyłącznie na 3 sposoby:

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (MBP):

– fizyczne wydzielenie ze zmieszanych odpadów frakcji nadających się do recyklingu i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych.

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów – Kompostownia:

-selektywne przetwarzanie zebranych bioodpadów i odpadów zielonych,
wytwarzanie z nich nawozu i innych środków, które wspomagają uprawę roślin.

Składowisko:

-składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania śmieci. RIPOK musi mieć zdolność przyjmowania i składowania tych odpadów przez min. 15 lat.

Podsumowując, wywóz śmieci to dopiero początek, śmieci trafiające do RIPOK są przetwarzane lub składowane. Pierwszym krokiem jest fizyczne sortowanie odpadów i odzyskanie rzeczy możliwych do przetworzenia (złom, makulatura, tworzywa sztuczne, folia, opakowania szklane itp.). Bioodpady są przetwarzane na kompost i nawozy. Śmieci, których nie można w łatwy sposób przetworzyć trafiają na składowisko lub do spalarni*.

*W naszym kraju, podobnie jak i w innych nowych krajach członkowskich
UE, w systemie gospodarki odpadami niemal nie występują spalarnie odpadów.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przewiduje dla Polski budowę 170 instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i dziesięciu dużych spalarni. Obecnie w Polsce jest tylko jeden taki obiekt.