Zarówno zużyte baterie, jak i akumulatory należą do odpadów niebezpiecznych, dlatego nie wolno wyrzucać ich do zwykłych kontenerów na śmieci. Czy wiesz, że rocznie kupujemy aż 300 mln sztuk tych produktów? To prawie 7,5 tysięcy ton, które należy zutylizować i zabezpieczyć.

Jakie mamy rodzaje baterii?

Dla większości baterię dzielą się tylko ze względu na wielkość, ale można je również podzielić ze względu na zawarte w nich substancje. Baterie są to urządzenia jednorazowego użytku i w przeciwieństwie do akumulatorów nie można ich naładować.

Wyróżnia się baterie:

 1. Alkaliczne
 2. Cynkowo-węglowe
 3. Srebrowe
 4. Rtęciowe
 5. Litowo-manganowe
 6. Cynkowo-powietrzne

Rodzaje akumulatorów

Z kolei akumulatory dzielą się na:

 • akumulatory kwasowo-ołowiowe
 • akumulatory NiCd
 • akumulatory NiMH
 • akumulatory Li-ion
 • akumulatory litowo-polimerowe

Co mówi na ten temat prawo?

Wszystkie informacje znajdują się w dyrektywie 2006/66EC, wyróżnia ona baterie przenośnie, przemysłowe i samochodowe.

Zarówno baterie, jak i akumulatory powinny zostać poddane recyklingowi. Na przykład przy zakupie akumulatorów pojawia się konieczność opłaty depozytowej wyznaczonej przez Ministra Środowiska.

Jakie istnieją metody utylizacji?

Najczęściej cały proces rozpoczyna się od metody mechanicznej – prostej i taniej metody pozwalającej na przygotowanie odpadów do dalszej obróbki. Kolejnym krokiem jest podział baterii na konkretne frakcje (wyznaczane w oparciu o właściwości fizyczne).

Baterie dzieli się ze względu na gęstość, ich rozmiar i właściwości magnetyczne. Aby wszystko przebiegło prawidłowo wykorzystuje się ferromagnetykę, diamagnetykę i paramagnetykę. Następnie angażowane są różne procesy, w tym pirometalurgiczne i hydrometalurgiczne. Także jest to dość złożone postępowanie obejmujące kilka etapów. A wszystko to, aby zmniejszyć ryzyko dostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

Gdzie można oddać zużyte baterie i akumulatory?

Ze względu na opłatę depozytową akumulatory oddawane są w miejscu zakupu, dzięki czemu można odzyskać wpłacone pieniądze. Istnieje również możliwość oddania akumulatorów w specjalnych punktach zorganizowanych przez różnych przedsiębiorców. Z kolei baterie warto oddać do PSZOK, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pojemniki na baterie bardzo często wystawiona są również w sklepach i miejscach użytku publicznego.