Kruszywa budowlane – czym są?

Kruszywa budowlane to skalne materiały sypkie o charakterystycznej ziarnistej budowie. Do kruszyw zalicza się, m.in. grys, żwir, piasek i otoczaki. Materiały te pozyskuje się głównie w wyniku prac kopalnianych oraz podczas recyklingu np. gruzu. Obróbka kruszyw budowlanych wpływa pozytywnie na środowisko – dzięki recyklingowi znacząco ograniczana jest ilość odpadów budowlanych. Przeróbka tych materiałów zmniejsza eksploatację naturalnych surowców – dzięki przeróbce kruszyw nie ma konieczności wydobywania nowych materiałów budulcowych.

Podstawowy podział kruszyw

Podstawowym podziałem kruszyw jest klasyfikacja ich ze względu na pochodzenie (sposób pozyskania) – wśród nich wyróżnia się kruszywa naturalne oraz sztuczne.

Kruszywa naturalne

Są to materiały sypkie, które mają pochodzenie mineralne i powstały w wyniku erozji lub poprzez mechaniczne rozdrobnienie litych skał. Poddawane są one często przesiewaniu i płukaniu (usuwaniu zanieczyszczeń pylistych o wielkości ziaren do 0,05 mm). Wydobywane są one najczęściej z dna rzek, jezior oraz kopalni.

Kruszywa sztuczne

Są to materiały, które przetwarzane są z odpadów produkcyjnych hutniczo-górniczych. Mają one pochodzenie mineralne i poddawane są recyklingowi oraz obróbce termicznej. W wyniku tego powstają nowe kruszywa takie jak, np. glinoporyt czy kerazmyt.

Kruszywa – zastosowanie w budownictwie

Ze względu na swoją wytrzymałą budowę oraz właściwości kruszywa wykorzystywane są w szeroko pojętym budownictwie. Materiały te służą głównie do tworzenia mieszanek betonowych – kruszywa stanowią około 70% betonu, czyniąc go wytrzymałym oraz odpornym na wilgoć budulcem. Podczas tworzenia betonu wykorzystuje się różne rodzaje kruszyw budowlanych – do zwykłego betonu używany jest, m.in. żwir, granit czy bazalt. Betonowa mieszanka ciężka składa się z m.in. barytu, magnetytu czy limonitu. Do tworzenia lekkiego betonu odpowiednimi budulcami są np. kerazmyty. Oprócz tworzenia mieszanek kruszywa przydatne są również do produkcji zapraw murarskich, mas budowlanych oraz nasypów – w tym celu wykorzystuje się różne odmiany piasku.

Kruszywa – również do zastosowań domowych

Kruszywa charakteryzują się uniwersalnością, przez co wykorzystywane są coraz częściej do drobnych prac przydomowych i ogrodowych. Najpopularniejszymi materiałami sypkimi do takich prac są, m.in. grys, piasek i żwir. Kruszywa budowlane w warunkach domowych wykorzystywane są, m.in. do:

  • utwardzenia podjazdu,
  • wypełnienia przestrzeni ogrodowej,
  • ozdoby oczka wodnego,
  • podsypki pod taras.

Sprzedaż kruszyw staje się coraz popularniejsza zarówno wśród firm budowlanych, jak i osób prywatnych. Materiały te przydają się w wielu sytuacjach, dlatego warto rozważyć ich zakup przed każdą drobną przeróbką ogrodową – kolejnym aspektem, który przemawia za zakupem kruszyw, jest ich niewygórowana cena. Profesjonalne przedsiębiorstwa oferują sprzedaż kruszyw na tony, które nie przekraczają często 80 zł za tonę.