Do jakiego śmietnika wyrzucić książkę?

  • Książki w miękkiej oprawie – jeśli książka jest w całości wykonana z papieru, włącznie z miękką okładką, można ją wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na papier. Ważne jest, aby usunąć wszelkie elementy, które nie są z papieru, takie jak zakładki czy metalowe elementy zszywek, które mogłyby zakłócić proces recyklingu.
  • Książki w twardej oprawie – w przypadku książek w twardej oprawie proces jest nieco bardziej skomplikowany. Twarde okładki często zawierają inne materiały niż papier, takie jak tektura pokryta tkaniną lub skórą, a także kleje i inne substancje, które mogą utrudniać recykling. W takim przypadku należy usunąć twardą okładkę i wyrzucić ją do pojemnika na odpady zmieszane, natomiast resztę książki, czyli blok papierowy, można wrzucić do pojemnika na papier.

Jeśli książka jest zbyt zniszczona lub zanieczyszczona i nie nadaje się ani do ponownego użycia, ani do recyklingu, należy ją wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Jest to ostateczność, gdyż materiały te trafiają na wysypiska lub do spalarni, co nie jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia ekologii.