Jak prawidłowo wyrzucać rury PVC?

  • Punkt zbierania odpadów innych niż komunalne (PSZOK). Wiele gmin organizuje regularne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, które są idealnym miejscem do pozbycia się starych rur PVC. Warto sprawdzić w lokalnym urzędzie miasta lub gminy terminy i zasady takich zbiórek.
  • Zamówienie kontenera na zmieszane odpady budowlane – który zostanie podstawiony na miejsce inwestycji i odebrany po zapełnieniu. Utylizacją odpadów zajmie się specjalistyczna firma.

Dlaczego nie wyrzucać rur PVC do zwykłych śmietników?

Rury PVC zawierają chemikalia, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie zostaną prawidłowo przetworzone. Wyrzucanie ich do zwykłych śmietników sprawia, że trafiają na wysypiska, gdzie mogą one przyczyniać się do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Procesy degradacji PVC są bardzo wolne, co oznacza, że materiał ten może zanieczyszczać środowisko przez wiele lat.