Utylizacja odpadów w mieście Wrocław wykorzystuje odpady jako surowce wtórne. Najczęściej mówi się o utylizacji w znaczeniu zniszczenia ich, ale niekoniecznie o to chodzi.

Utylizacja odpadów

Na przykład gruz budowlany, zamiast wędrować na dzikie wysypiska, może zostać wykorzystany (po recyklingu), jako kruszywo budowlane. Jak najbardziej nadaje się też do podniesienia gruntu, czy zasyputylizacja odpadówania wyrw po kopalniach kruszw. Jak widać banalny gruz, może w drugim życiu mieć masę praktycznych zastosowań i wywożenie go do lasu, poza zanieczyszczaniem środowiska, jest po prostu marnotrawstwem.

Drugie życie, jakie dzięki utylizacji odpadów mogą one zyskać, dotyczy także np. drewna, czy papieru. W procesie budowlanym wykorzystuje się masę opakowań drewnianych czy też kartonowych, praktycznie 100% z tych opakowań da się ponownie wykorzystać.

Z drewna możemy wytworzyć pellet albo płytę OSB, a karton po recyklingu może być praktycznie wszystkim.

Ciężko pracujemy nad tym, żeby utylizacja odpadów, nie oznaczała ich wywożenia na składowisko, ale o to, żeby nadać im drugie życie i jak najwięcej odpadów wykorzystać jako surowce wtórne.